9 tips om binnen de maand opslag te krijgen

Als je opslag wil, moet je dit strategisch aanpakken. Zorg eerst dat je werk zichtbaar is, en schakel daarna een versnelling hoger: laat je baas merken dat je het echt meent, maar doe dat op de juiste manier.

1. Zorg dat je eerst iets bewezen hebt

Acties vallen meer in de smaak dan woorden. Zorg dat jij je hebt onderscheiden van je collega’s. Ofwel: toon aan dat je een flinke bijdrage hebt geleverd aan het slagen van je afdeling, méér dan anderen.Voordat je iets extra kan verwachten van je baas moet jij al iets extra gedaan hebben voor hem of haar. Je bent enkel waard waar je recht op hebt. Ga voor jezelf eens na hoe je zou denken over jezelf mocht jij de baas zijn. Vind je zelf dat je meer zou mogen verdienen? Het is ook belangrijk dat je je ook bewijst naar je collega’s toe en zeker naar je klanten. Enkel dat levert resultaten en een goede samenwerking op, waardoor het bedrijf goed draait en jij een belangrijke schakel bent.

Als je hiermee rekening houdt, zorg je ervoor dat je vraag naar opslag gebaseerd is op gerealiseerde resultaten en niet enkel op woorden en beloftes. Beter willen zijn dan je collega’s is zeker een goede motivatie om de gedrevenheid dagdagelijks vol te houden.

2. Laat je successen opvallen bij sleutelspelers

Je mag dan nog fantastisch werk leveren, als niemand het ziet, ben je er weinig mee. Toch niet als je uit bent op promotie of opslag. Zorg ervoor dat je baas weet wat je doet, en wees niet te bescheiden om je verwezenlijkingen in de verf te zetten. Het komt te vaak voor dat die buiten het zicht van de managers blijven.

Je mag er niet van uitgaan dat iedereen weet wat je doet. Af en toe laten zien wat je gedaan hebt, is dan ook cruciaal. Niet enkel naar je directe chef toe, maar ook naar andere belangrijke personen binnen je bedrijf: de baas van je baas, mensen van het management, de chef van een andere afdeling, de beste werknemers, … Als je enkele van deze mensen aan je zijde hebt staan, is dat een stevig pluspunt als je komt vragen achter promotie of opslag.

Laat zien dat jij je aan alle gemaakte afspraken hebt gehouden die aan het begin van het jaar zijn opgesteld. Laat zien dat je enkele belangrijke zaken hebt in orde gebracht. Laat zien dat je initiatief hebt genomen.

3. Bepaal je marktwaarde

Een gesprek met je baas zorgt altijd voor spanning. Niks mis mee. Voor de ene zijn enkele kernwoorden genoeg als voorbereiding, terwijl anderen nood hebben aan een uitgeschreven tekst. Doe wat je voor jezelf nodig vindt, maar ga niet onvoorbereid om opslag vragen.

Vraag alleen om een loonsverhoging als je weet dat het een redelijke vraag is. Check dus eerst wat anderen in een vergelijkbare functie met vergelijkbare ervaring, verantwoordelijkheden en taken verdienen. Pas als je constateert dat je minder verdient, kan je om loonsverhoging vragen.

Nog enkele tips voor een goede voorbereiding:

  • Ga zo exact mogelijk na wat je marktwaarde is: hoeveel verdient iemand met jouw opleiding en ervaring? Salarisschalen vind je op het internet, bij vakverenigingen of via je netwerk.
  • Bepaal van tevoren wat je minimumeis is en vraag een hoger bedrag. Op die manier valt er nog te onderhandelen.
  • Bedenk wat je ‘wisselgeld’ is. De kans is reëel dat je baas zegt: “Hoger dan dit loon kunnen we niet gaan”. Zorg dat je op dat moment een lijst in je hoofd hebt met andere dingen die misschien wel kunnen: een laptop, een gsm, een bedrijfswagen … Anders riskeer je met (te) lege handen achter te blijven.
  • Maak een portfolio met wat je al gedaan hebt voor de firma. Je baas zal willen weten waarom je vindt dat je opslag verdient.

4. Kies 2 sterke argumenten

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, moet je niet met 20 argumenten aan komen zetten waarom je opslag verdient. Een of twee sterke en concrete argumenten met stelligheid op tafel leggen, heeft meer effect dan een opsomming van vier of vijf redenen. Voordat je op je baas afstapt, denk je dus best na over de belangrijkste redenen waarom je meer loon verdient. Probeer argumenten te vinden vanuit het standpunt van je baas, en hou hier de focus op tijdens het gesprek.

5. Geloof in jezelf

Anderen gaan het niet voor jou doen. Enkel als je gelooft in jezelf, kan je iets bereiken.

Ook al denk je dat je baas je geen opslag zal geven, of dat anderen er meer recht op hebben, laat die negatieve gedachten niet toe. Als je gelooft dat je genoeg bewezen hebt om opslag te krijgen, ga er dan voor. Laat anderen je er niet van weerhouden om succesvol te zijn.

6. Je moet het heel duidelijk vragen

Een loononderhandeling is een conversatie. Maar je baas is waarschijnlijk perfect gelukkig met de dingen hoe ze nu zijn. Je moet dus zelf het gesprek aangaan, en zaken ter discussie stellen als je iets wil veranderen.

De dingen laten zoals ze zijn, bespaart je baas tijd én geld. Hij heeft niet veel belang bij een discussie over wat je extra wilt. Jij bent degene die iets aan de huidige situatie wil veranderen, dus als je niet juist aangeeft wat, en niet expliciet vraagt naar opslag zal er niets gebeuren. Je baas zal niet ineens op een dag aan je bureau staan met de aankondiging dat je opslag krijgt.

7. Kies het juiste moment

Je vraagt hooguit 1 keer per jaar om een loonsverhoging, anders gaat het tegen je werken. Veel bedrijven moeten bezuinigen, dus let op dat je geen zeurend blok aan hun been bent.

Het laatste wat je moet doen, is om opslag vragen wanneer je baas overduidelijk veel te veel werk heeft, of net voor hij op verlof vertrekt. Als je wil dat je baas naar je luistert, dan zal je je moeten schikken naar zijn of haar agenda. Dus overval hem of haar niet onverwacht met die vraag.

Begin met de situatie naar je hand te zetten. Zorg ervoor dat jij de situatie onder controle hebt. Dat wil zeggen dat je baas tijd vrijmaakt voor een gesprek met jou én dat hij weet waarover het gaat. Hoe pak je dat best aan? Stuur een kort mailtje naar je baas waarbij je vraagt of er kan gepraat worden over je prestaties en verloning. Prik een datum en uur. Tijdens het gesprek moet je een ideaal evenwicht vinden tussen zelfzekerheid en onderdanigheid. Je maakt duidelijk dat je die opslag verdient, maar dat je je baas en zijn beslissing respecteert.

8. Het gesprek: het is een probleem dat je baas kan oplossen

Omschrijf je vraag voor een beter loon als een probleem dat je baas kan oplossen. Op die manier krijg je hem zover dat hij meedenkt. Doet hij geen beter financieel voorstel? Boos worden mag, zolang het maar geen ongecontroleerde emotie is. Het laat zien dat deze opslag belangrijk voor je is en dat je je niet laat afschepen. Dus, sla gerust even met de vuist op tafel, maar word niet hysterisch.

Is het gelukt? Herhaal dan de gemaakte afspraken een voor een. Als er onduidelijkheid is, kan dit nu nog besproken worden. Vraag om een schriftelijke bevestiging van je opslag.

9. Hou vol

Een opslag krijg je niet in de schoot geworpen. Werknemers geven vaak te snel op. Wanneer je baas het deze week te druk heeft om erover te praten, volg het dan op en leg een week later een meeting vast.

Ook als de meeting heeft plaatsgevonden en je baas “je opslag gaat bekijken”, moet je volhouden. Als je wacht tot je baas naar je terugkomt, denkt hij of zij misschien dat je het hebt opgegeven en opslag niet zo nodig was. Je moet als werknemer actie ondernemen om dingen gedaan te krijgen. Als je blijft wachten tot je baas bij je terugkomt, dan kan de opportuniteit weg zijn.

Het ergste wat je als antwoord kan krijgen is “nee”. Als je vindt dat je opslag verdient, moet je er alles voor doen, en eventueel creatief zijn om andere wegen te bewandelen dan voorzien om je slag binnen te halen.