Aantal aanmeldingen pabo-opleiding stijgt, ook in het Noorden

 

De pabo-opleiding wordt populairder in Emmen en Groningen. In 2019 meldden zich 381 nieuwe studenten aan voor een opleiding tot leraar basisonderwijs, zo blijkt uit cijfers van Vereniging Hogescholen. Een jaar daarvoor waren er 36 minder aanmeldingen.

NHL Stenden in Emmen en Groningen en de Hanzehogeschool in Groningen zijn de enige aanbieders in het noorden van een voltijdopleiding tot leraar in het basisonderwijs. In 2018 ontvingen deze drie locaties gezamenlijk 351 aanmeldingen. Vorig jaar was dit aantal 381.

Landelijk steeg het aantal met zo’n 9.5 procent. In collegejaar 2019/2020 startten 452 studenten meer bij de pabo dan het jaar ervoor.

Lerarentekort bestrijden?

Wordt het huidige lerarentekort opgelost met deze stijging? Niet gelijk. De studenten zijn namelijk over vier of vijf jaar pas aan het werk. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, hoopt dat hogescholen werk maken van flexibel deeltijdonderwijs en verkorte zij-instroomtrajecten. Zo kunnen er meer leerkrachten sneller opgeleid en ingezet worden.

Pabo in Assen

De pabo-locatie in Assen, genaamd De Eekhorst, stopte in 2019 met het aanbieden van een voltijdopleiding. De Eekhorst biedt nog wel een zij-instroomtraject aan, maar deze cijfers zijn niet meegenomen in de bovenstaande aantallen.

Leeuwarden

In Leeuwarden biedt NHL Stenden ook een voltijdopleiding leraar basisonderwijs aan. Hier steeg het aantal aanmeldingen van 126 in 2018 naar 137 in 2019.

 

Bron: Dvhn.nl