Aantal bedrijfsongevallen gestegen; relatief veel jongeren

Redactie Ambitie
31 januari 2019

Het aantal ongelukken op de werkvloer is in 2017 toegenomen. In dat jaar had 1,6 procent van de medewerkers tussen de 15 en 75 jaar een ongeluk op de werkvloer, tegenover 1,4 procent in 2015.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat in dit geval om arbeidsongevallen die leidden tot minimaal één dag verzuim. Bij bedrijfsongelukken wordt vaak al snel aan de bouw gedacht. Waar deze sector in het verleden veel ongelukken kende, zijn dit er opvallend genoeg nu juist stukken minder. In de vervoerssector, de landbouw, industrie en horeca zijn relatief veel ongelukken en was er ook sprake van groei, aldus het CBS.

Een ander opvallend feit is dat jongeren relatief vaak te maken hebben met bedrijfsongevallen. Dit zou onder meer komen doordat jongeren vaker een uitzendcontract hebben. In de sectoren waar relatief veel arbeidsongevallen voorkomen, wordt veel met uitzendkrachten gewerkt.
 

Zelfstandigen

Onder zelfstandig ondernemers lag het aantal bedrijfsongevallen met 1,2 procent iets lager dan bij medewerkers en dit bleef gelijk. Zelfstanding ondernemers met personeel noteerden een percentage van 0,7 wat betreft arbeidsongevallen met verzuim in 2017. Dit was nagenoeg gelijk in 2015. Onder zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) was dit aandeel in beide jaren 1,3 procent. Zzp’ers die vooral producten verkopen of grondstoffen aanbieden, hebben vaker een arbeidsongeval met verzuim dan zzp’ers die eigen arbeid of diensten aanbieden.
 

Nederland onder EU-gemiddelde

Gemiddeld deden zich in de 28 EU-landen in 2016 1,7 duizend arbeidsongevallen met ten minste vier dagen verzuim per 100 medewerkers voor. In Nederland ligt dit op 1,3 duizend en zit daarmee onder het EU-gemiddelde. Vergelijken we deze cijfers met die van 2015, dan blijkt dat het aantal arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim zowel in Nederland(1,2 duizend per 100 medewerkers) als in de Europese Unie 1,6 duizend per duizend medewerkers) is gestegen.

Tags: 
Werkvloer

Meer nieuws

Het aantal werklozen in Nederland is voor het eerst lager uitgekomen dan voor de economische crisis in 2008. Dat blijkt uit cijfers van het...
Door de krappe arbeidsmarkt wordt het arbeidspotentieel steeds beter benut. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo is...
De grote vraag naar personeel in de Groninger horeca heeft sterk invloed op WW-uitkeringen. Ook andere seizoensgevoelige sectoren zorgen...
Een stukje ‘framing’ op de werkvloer kan veel doen met je gevoel. Neuropsycholoog Chantal van der Leest geeft uitleg. Met ‘framing’ houden...
Dusdanig veel informatie op een werkdag krijgen, dat je moeite hebt alles te processen. Herken je dat? Mocht dat zo zijn, dan ben je zeker...