Aantal werklozen Stadskanaal blijft gemeente zorgen baren

De gemeente Stadskanaal houdt er rekening mee dat ook volgend jaar haar sociale dienst meer dan duizend uitkeringen moet verstrekken.

Dat blijkt uit de begroting voor 2018 die deze week door de gemeenteraad wordt besproken.

De sociale dienst van Stadskanaal heeft sinds 2016 bijna voortdurend meer dan duizend cliënten. Mannen en vrouwen dus die geen werk hebben. De gemeentebestuurders proberen het aantal weer te doen dalen, maar dat valt niet mee.

Nasleep crisis?

,,Het lukt ons wel om mensen naar werk te begeleiden’’, zegt wethouder Johan Hamster (ChristenUnie). ,,In 2018 verwachten we dat voor 375 mensen voor elkaar te krijgen. Het probleem is echter dat we, vermoedelijk door de nasleep van de economische crisis, meer mensen dan verwacht via de WW bij onze sociale dienst krijgen.’’

Langdurige werkloosheid

Wat daarbij opvalt, is dat onder ouderen sprake is van een groei van langdurige werkloosheid. Daarbij vestigen zich meer statushouders in Stadskanaal die nog geen baan hebben en aankloppen bij de sociale dienst.

,,Door dit alles houden we in de begroting voor volgend jaar rekening met gemiddeld 1040 cliënten van de sociale dienst’’, zegt Hamster. ,,Dat heeft financiële gevolgen. We krijgen als elke gemeente een bedrag van het Rijk voor het geven van uitkeringen. Maar dat bedrag is voor ons niet voldoende. Zoals het er nu uitziet, komen we volgend jaar vier ton tekort. Dat bedrag moeten we er zelf bij leggen, uit onze reservekas.’’

Begroting in de plus

Hamster hoopt trouwens dat er uiteindelijk toch minder dan die vier ton nodig is. ,,In ons trainings- en diagnosecentrum begeleiden we mensen naar werk. We proberen de werkwijze in dat centrum effectiever te maken. Hopelijk met succes.’’

De begroting voor 2018 in zijn geheel heeft geen tekort, maar een plus van zeven ton. ,,Dat komt mede door bezuinigingen die we de afgelopen jaren doorvoerden’’, zegt Hamster. De besparingen, die ook een forse verhoging van de onroerendezaakbelasting inhielden, waren nodig om financieel weer gezond te worden.