Aantal WW-uitkeringen Friesland blijft afnemen, meer moeilijk vervulbare vacatures

In de maand juni zijn het aantal WW-uitkeringen opnieuw fors afgenomen. Het aantal uitkeringen daalde de afgelopen maand met 7,4 procent. Een gevolg is dat er op steeds meer plekken moeilijk vervulbare vacatures ontstaan.

Vooral in uitzendbureaus, de industrie en de bouw nam het aantal WW-uitkeringen af. Ook de WW in seizoengevoelige sectoren als landbouw en horeca nam fors af. Vergeleken met een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 26,1% (4.031) minder WW-uitkeringen.
 

Openstaande vacatures

Gecombineerd met de aanhoudende economische groei zorgt deze ontwikkeling er voor dat er steeds meer openstaande vacatures komen. Zo stonden er aan het einde van het eerste kwartaal van 2018 in Friesland 5.500 vacatures open. Zetten we dat af tegen het aantal een jaar eerder, zien we dat dit er 33 procent meer zijn.

Eerst werd er vooral gesproken van personeelstekorten in de techniek en ICT. Nu gaat de krapte verder dan dat. In Friesland worden vooral vakmensen zoals kraanmachinisten, vrachtwagenchauffeurs, opticiens en restaurantkoks gezocht. In de techniek is er op alle niveaus een tekort aan personeel, terwijl in het onderwijs vooral uitgekeken wordt naar docenten techniek en exacte vakken. Het tekort aan ICT’ers is in vele sectoren te zien.
 

Oplossingen

Werkgevers zoeken naar een oplossing om hun personeelstekort op te lossen. Dat wordt op verschillende manieren gedaan. Soms wordt gewoon intensiever geworven of worden de functie-eisen en arbeidsvoorwaarden wat aangepast. Voor een meer structurele oplossing kijken organisaties naar nieuw talent, binnen en buiten de eigen organisatie. Tenslotte worden ook werkzoekenden betrokken, een groep die vaak niet direct geschikt is voor een vacature. Scholing is in die gevallen noodzakelijk.
 

Noord-Nederland

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind juni uit op 287.945. Dat is 3,2% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 300.940. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 4,3% (-12.995). Alle provincies laten in juni een daling van het WW-bestand zien. De sterkste dalingen ten opzichte van vorige maand zijn te zien in Drenthe en Friesland. 

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in juni af met 8,4% naar 9.000. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 27,5%. In Groningen verstrekte het UWV eind juni 9.945 uitkeringen: 6,3 procent minder dan vorige maand. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen was eind juni 27,2 procent lager dan vorig jaar.