Advertorial – De maritieme wereld biedt kans op zee en aan de wal

Als jouw hart sneller gaat kloppen van water, schepen en boten, dan ben jij bij het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op de juiste plek. Of je nu wilt gaan varen of je wilt verdiepen in de technische kant van het vak. Of je een baan ambieert op zee, in de binnenwateren of aan wal. Het MIWB op Terschelling biedt opleidingen en cursussen voor een mooie toekomst in de maritieme wereld.

Het MIWB – in de volksmond: de zeevaartschool – is sinds de oprichting in 1875 uitgegroeid tot het best uitgeruste nautisch-technische instituut van Nederland. Tevens is het landelijke, hypermoderne Maritiem Simulatie Trainingscentrum aan het instituut verbonden. Hier volgen studenten van alle zeevaartopleidingen hun simultortraining. Directeur Gerrit van Leunen komt van het eiland, studeerde aan de zeevaartschool, ging varen en werd daarna docent op de vakopleiding. Inmiddels leidt hij al jaren met het plezier het instituut. Gerrit van Leunen: “Hier op het MIWB kun je kiezen uit de hbo-opleidingen Maritiem Officier, Ocean Technology en Maritieme Techniek. De opleiding Maritieme Techniek kun je ook als tweejarige duale (werken en leren) opleidingen volgen. Daarnaast bieden we nog een Master Marine Schipping Innovations aan. Alle opleidingen worden op het eiland gegeven en de studenten wonen hier ook op de campus. Behalve Maritieme Techniek, die wordt aangeboden op onze campus in Leeuwarden.”

En hoe ziet dat onderwijs eruit?
“We hebben nog steeds technische werkplaatsen en doceren ook gewoon nog wiskunde en talen,” vertelt Gerrit van Leunen. “Daarnaast verandert er zoveel in de maritieme sector, zodat van onze studenten andere competenties verwacht worden. De maritieme wereld zal sterk verduurzamen en dat bepaalt in hoge mate de ontwikkelingen. Het heeft gevolgen voor het scheepsontwerp, andere brandstoffen en andere voortstuwingsmogelijkheden, voor de enorme toename van data-uitwisseling tussen wal en schip en aanpassingen door strengere wet- en regelgeving op bijvoorbeeld milieugebied. Daarom scholen wij onze studenten nu veel meer multidisciplinair. Vakmensen die we opleiden op basis van ons onderwijsconcept design based education (DBE), het leren door te doen. Met aandacht voor samenwerking, leiderschap, onderzoekende houding, techniek, internationaal en intercultureel georiënteerd. We doen dat bijvoorbeeld met behulp van hypermoderne simulatoren, voor de navigatie, de machinekamer en ladingbehandeling. Maar ook met het aanreiken van kennis over cybersecurity, maritiem recht en innovatieve technieken. Het is nodig om van betekenis te kunnen zijn in een sector die steeds meer maatschappelijke impact krijgt. Met een toekomst waar Nederland en het maritieme onderwijs een voorname rol in kunnen vervullen. Een mooi voorbeeld daarvan is onze, voor Nederland unieke opleiding Ocean Technology. Daar leiden we vakmensen op die werken vanuit een sterke onderzoekende houding en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van maritieme infrastructurele werken.”

Leren naast je baan
Voor wie al werkt in de maritieme techniek, is er de unieke tweejarige hbo-opleiding Maritieme Techniek die je naast je baan volgt. In september kan iedereen met een geschikte vooropleiding instromen, in februari is er een speciaal instroommoment voor medewerkers van de Koninklijke Marine. Frederik Maats en Harmen van der Ende, opleidingsmanagers: “We leren mensen zich te ontwikkelen in de breedte van de maritieme sector en in hun eigen vak. Onze studenten leren veel van elkaar, ze bouwen door de opleiding hun eigen netwerk op en wisselen kennis en ervaring uit, bijvoorbeeld tijdens de gezamenlijke lesbijeenkomsten. Onze studenten werken in de superjachtbouw tot de maritieme koeltechniek, in reparatiebedrijven en cascobouw. Wij leiden onze studenten op naar meer professionele zelfstandigheid met aandacht voor communicatie, onderzoek en reflectie, om breder en met een kritische houding naar het vak te leren kijken. We werken samen met bedrijfscoaches, zodat de kennis goed toepasbaar is in de eigen dagelijkse praktijk. De opdrachten die de studenten uitvoeren, worden met het bedrijf en de coaches opgesteld, zodat student en bedrijf er iets aan hebben. Als student ben je regisseur van je eigen opleiding, jij bepaalt de accenten in de inhoud en het resultaat. Het gaat altijd om jouw ontwikkeling en dus niet om de cijfertjes. Na twee jaar heb je je hbo-diploma associate degree en kun je een volgende stap zetten.”

Wereldwijd netwerk
Bijna 90% van de studenten reist de wereld over tijdens hun stage of afstudeeronderzoek in het derde en vierde jaar van hun opleiding. Gerrit van Leunen: “We mogen zeggen dat we een stevige en goede band hebben met tal van internationaal opererende bedrijven. Dat biedt veel kansen voor onze studenten. Maar ook lokaal en regionaal hebben we hele goede samenwerking met bedrijven opgebouwd. En we werken op ons opleidingsterrein samen met voorlopers zoals eConowind, dat systemen maakt voor windvoortstuwing van vrachtschepen om brandstof te besparen. Uitdagende, ambitieuze bedrijven die voor de competenties van onze studenten en de sector maatgevend zijn. Want verduurzaming biedt grote kansen voor de industrie en het onderwijs. Als ik zie hoe nieuwe generaties daarmee omgaan, stemt dat heel vrolijk. Het biedt houvast en vertrouwen in de toekomst van een geweldig mooie sector, die in Noord-Nederland goed vertegenwoordigd is.”