Advertorial – ‘Duurzame stappen voor schonere scheepvaart’

Meer dan 200 jaar scheepsbouwervaring. Gezond familiebedrijf. Een werf die voor elke transportbehoefte een oplossing op maat biedt. Royal Bodewes- business developers Martijn Beunk en Gerhard Drenth hebben kostenefficiënte scheepsbouw en de passie voor duurzaamheid hoog in het vaandel.

„We zijn bezig met de voorbereidingen voor zonnepanelen op de daken van de hallen, we hebben aardwarmte in voorbereiding om zomer en winter in een continue temperatuur te kunnen bouwen. Ons kantoor heeft net energielabel A gekregen, we rijden in elektrische auto’s. Het is een logisch vervolg op waar we vandaan kwamen. Royal Bodewes is een gezond familiebedrijf en daarom konden wij de afgelopen jaren investeren in onze hallen en stappen zetten in de verduurzaming van onze bedrijfsvoering. Royal Bodewes staat er goed voor. Ja, het gaat goed in de scheepsbouw, maar we zijn een stap verder, omdat we continue kijken hoe het hele proces efficiënter en duurzamer kan. Wat we kunnen doen, doen we. Dat heeft resultaat, want onze concurrentie in scheepsbouw zit niet in Europa, maar in China, India en Sri Lanka. We leveren kwaliteit tegen een scherpe prijs. Het enige nadeel, mag je zeggen, is dat we door ons succes een langere levertijd hebben en dat wordt versterkt door de oplopende levertijden van materialen en apparatuur. Evengoed verlaat iedere tien weken een schip de werf.”

Martijn Beunk en Gerhard Drenth zitten aan de vooravond van de tewaterlating van cementcarrier NB 711, gebouwd voor een Noorse opdrachtgever. Een relatief smal schip met royaal laadvermogen, een beperkt motorvermogen, lage uitstoot en bovendien voorbereid op het varen op methanol. Gerhard: ,,Noorse reders en bevrachters zijn zeer geïnteresseerd in verduurzaming van de scheepvaart, hun overheid stimuleert dat heel concreet. Het betekent voor ons dat we mogelijkheden krijgen om schepen te ontwerpen en te bouwen die heel efficiënt zijn in bouwtijd, in materialen, verbruik, uitstoot en onderhoud en toekomstige brandstoffen. In Noorwegen wordt veel geïnvesteerd in alternatieven voor diesel, zoals waterstof, ammoniak en methanol. Heel lang draaide alles daar om fossiele brandstoffen, maar toen ze daar ook als een van de eersten afscheid van namen, was er grote urgentie om te vernieuwen. Het past goed bij onze nuchtere aanpak: zijn scherp op optimalisatie van het schip, in vorm, verbruik, functionaliteit en efficiency in het bouwproces. Zij hebben grote behoefte aan kwaliteit, bedrijfszekerheid en innovatieve schepen die voldoen aan de strengste normen. Vergeet niet dat in de Noorse fjorden fossiele uitstoot nu al uit den boze is: ze moeten goede alternatieven hebben.”

Meer lading, lagere uitstoot
Martijn: ,,Een andere ontwikkeling is de toepassing van kleinere motoren in combinatie met batterijen en elektromotoren voor de voorstuwing als alternatief voor een hoofdmotor op diesel. Die kleine motoren vangen alle pieken en dalen op in het weer-, golf-, en vaargedrag, waardoor snelheid en verbruik heel continue zijn en met veel minder uitstoot. Het in- en uitvaren van havens gebeurt ook op de elektromotoren, net als het laden en lossen voordat het schip op de walstroom is aangesloten. In combinatie met kleinere motoren, verbeterde schroefasopstellingen en flexibele schroefbladen bereik je telkens een hogere efficiency in verbruik en onderhoud. Het zijn allemaal stapjes en iedere stap die je kunt zetten, draagt bij aan verduurzaming. Dat is de sport: hoe kan het binnen de steeds strenger wordende milieu en veiligheidsregelgeving, beter, efficiënter en met minder uitstoot. Uiteindelijk bouwen we nu schepen die meer lading kunnen vervoeren tegen lagere brandstof- en vervoerskosten en met lagere uitstoot.”

Duurzame scheepsbouw in Noord-Nederland
,,Met verandering in mindset kunnen we nog veel meer bereiken in schoner varen en efficiënter bouwen”, stellen Martijn en Gerhard. ,,Wij vliegen sinds corona bijna niet meer naar buitenlandse opdrachtgevers voor overleg en bouwvergaderingen, het gaat digitaal. Het meest optimale hebben we gezien met het contract van de cementcarrier voor Taiwan: na twee jaar praten is het contract digitaal getekend, we hebben elkaar nooit fysiek de hand geschud. Als je uitrekent hoeveel we aan vlieg- en reisuren en uitstoot hebben bespaard, dan weet je dat we nog veel meer kunnen! Dat is wat ons past: zet alle stappen die je kunt om kwaliteit in duurzame scheepsbouw te kunnen blijven leveren in Groningen.”

Tewaterlating van de cementcarrier NB 711 bij Royal Bodewes in Hoogezand.