Advertorial – Haven van Harlingen: ’Als werkgever worden we steeds aantrekkelijker én diverser’

Voor havenbedrijf Port of Harlingen ligt de komende jaren de focus op samenwerking, verduurzaming van werkgelegenheid en versterking van de regionale betekenis. Kortom, op het waarde en werk toevoegen aan de natte economie. Directeur Port of Harlingen Paul Pot vertelt meer over de toenemende betekenis van havens, water en duurzaamheid.

De haven van Harlingen is hét duurzame en logistieke hart van Noord-Nederland. Daarmee is het ook dé banenmotor en dé spil in de regionale en landelijke logistieke verbindingen. „We zijn een regionale haven met een enorme verscheidenheid in bedrijvigheid en banen. Die rol kunnen we versterken als we ons meer focussen op samenwerking, verduurzaming en op versterking van de band met het achterland. De haven en de werkgelegenheid worden diverser”, stelt Paul Pot, directeur van havenbedrijf Port of Harlingen. Hij kijkt terug op een prima jaar 2021. „De haven met haar industrie en scheepsbouwsector is door meer schepen bezocht, de overslag van de zeevaart is fors toegenomen en de visserij weet Harlingen goed te vinden. Dat is een goede basis voor de verdere ontwikkeling van de Friese regio. We kunnen een boost geven aan de natte economie.”

Verduurzaming geeft diversiteit in werk
Meer samenwerken kan tot meer werk, meer resultaat en een betere regionale toekomst leiden, meent Paul Pot. „Het gaat erom beter samen te werken in de haven en met de Friese binnenhavens binnen ‘Ports of Fryslân’. Samen kunnen we onze regionale betekenis versterken en de werkgelegenheid vergroten. De kracht van de Harlinger haven is van oudsher de verscheidenheid aan bedrijvigheid en werkgelegenheid. De bedrijven in haven zijn goed voor 1.400 banen en indirect voor 1.500 banen bij toeleveranciers en overige bedrijven. Het is werkgelegenheid met een grote verscheidenheid in scheeps- en jachtbouw, visserij, transport en techniek. En er komen meer andere banen bij door grote maatschappelijke thema’s zoals energietransitie, het verlagen van emissies en circulaire economie.”
Die grote bewegingen zorgen voor nieuwe werkgelegenheid. Voorstuwing door elektriciteit en het gebruik van andere soorten brandstof zoals LNG, brengen volgens Pot nieuwe banen in de scheepsbouw en visserij met zich mee. En de haven vergroent verder. “De REC, de Reststoffen Energie Centrale van Omrin, zorgt al jaren voor minder uitstoot van fossiele brandstof in de haven. Doeksen is al deels overgestapt op LNG, meer schepen zullen volgen. Met de komst van de bio-LNG-installatie van Sustainable Fuel Plant versterken we de infrastructuur van groene energie. Daardoor neemt ook de betekenis van de procesindustrie in het havengebied toe, met bijbehorende nieuwe werkgelegenheid.”

Trots op het werk dat verzet wordt
Door de toename van windparken op zee kan de betekenis van de Harlinger haven ook verder toenemen. “Nieuwe bedrijven in technisch onderhoud en toelevering kunnen zich hier vestigen”, zegt Pot. “Naast werk door energietransitie speelt de grote aandacht voor woningbouw en industriële toelevering een positieve rol in de haven. Spaansen heeft niet voor niets haar activiteiten hier uitgebreid met een gerobotiseerde fabriek voor kant-en-klare gevels. We kunnen profiteren van de thema’s van deze tijd, en tegelijk kunnen we nog beter samenwerken in de haven. Samen kunnen we meerwaarde toevoegen aan het bestaand werk, bijvoorbeeld door gebruik te maken van elkaars medewerkers en het laten doorstromen van personeel tussen bedrijven. Ik denk dat het ook helpt als we vaker samen naar buiten treden om de brede betekenis van de haven en de diversiteit in werk te duidelijk te maken. We mogen trots zijn op het werk dat in de haven verzet wordt bij al die verschillende bedrijven. En door de samenwerking met het onderwijs te verstevigen, kunnen we er voor zorgen dat het onderwijs beter aansluit op het werk en de banen in de haven.”

Boost natte economie
Het toekomstbestendig maken van de haven van Harlingen speelt volgens de havendirecteur op veel fronten. “Dat doen we niet alleen, maar in een brede samenwerking met alle stakeholders, zowel in de haven, als met gemeente, provincie en natuurorganisaties. Stimuleren van vervoer over water is belangrijk, het verduurzaamt de logistieke sector. Minder druk op de wegen, minder uitstoot. Die gedachte van model-shift is wezenlijk en kansrijk, want de Friese regio heeft het vaarwegennetwerk en we hebben de havens.”
De samenwerking van de Friese havens in ‘Ports of Fryslân’ is volgens Paul Pot ontzettend belangrijk. “We werken daarin samen met provincie en gemeenten, maar ook in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven . We spannen ons gezamenlijk in voor meer duurzaam logistiek vervoer over water en voor de versterking van de rol van de Friese binnenvaart en versterking van de natte economie en werkgelegenheid. We vormen met het Friese bedrijfsleven uit de andere havens een Havennetwerk dat in brede zin een boost wil geven aan die natte economie. Afgelopen jaar hebben we een inventarisatie gemaakt naar de kansen en nu is een kwartiermaker aangesteld die deze zomer komt met een strategische agenda. Wij zijn ervan overtuigd dat juist de water- gerelateerde economie een grote rol kan spelen in de maatschappelijke thema’s van de komende decennia. Samen kunnen we waarde en werk toevoegen aan de regio en aan de havens van Friesland.”

Port of Harlingen, foto Joachim de Ruyter