Advertorial – ’Ruimte voor mensen met passie en nieuwe inzichten’

Thecla Bodewes is boegbeeld van de Topsector Maritiem en Water. Als ondernemer in de scheepsbouw ziet ze de urgentie van verandering en zeker niet alleen naar schonere schepen. Transitie begint met een open blik kijken naar wat een ander voor jou kan betekenen. Voor innovatie, inclusiviteit, diversiteit en creativiteit.

De Topsectoren versterken de economie met innovaties, door nationale en internationale kansen te benutten, maatschappelijke uitdagingen op te lossen, menselijk kapitaal te vergroten en door te investeren in kennis en kunde en is een samenwerking van vertegenwoordigers van bedrijven, wetenschap en overheid. De Topsector Water en Maritiem is er een van en omvat de maritieme sector, de watersector en deltatechnologie. Thecla Bodewes is er sinds vorig jaar boegbeeld van. Ze is ondernemer in hart en nieren, CEO van Thecla Bodewes Shipyards in Harlingen, Kampen, Stroobos en Meppel. Tijdens de lezingen die ze als boegbeeld houdt, wil ze inspireren en verbinden en mag ze graag haar toehoorders prikkelen. ,,We kunnen en moeten als noordelijke maritieme sector meer doen om onszelf een gezicht te geven en aantrekkelijk te zijn. Naar jonge mensen moeten we duidelijk maken wie we zijn, welke bedrijven en bedrijfsniveaus er zijn, wat ze ontwerpen en maken en voor wie, wie we en welke competenties we nodig hebben en hoe wij ons verhouden tot andere sectoren. Ik zie een Bosatlas voor me van de maritieme sector. Maak inzichtelijk hoe we samen met het onderwijs ons arbeidspotentieel kunnen invullen. Daarbij hoort dat we onze betekenis en onze behoefte aan maatschappelijk kapitaal veel beter positioneren. En dat we leren ruimte te bieden aan mensen die ons met nieuwe inzichten kunnen verrassen en inspireren. Dat zijn de nieuwe maritiemers.”
Dat je ook de hand in eigen boezem moet steken, erkent ze direct. ,,Op een gegeven moment vroeg ik een jong talent bij ons, waarom ga je er niet bij studeren? Ze keek me aan en zei, ‘Je bent mijn moeder niet! Dit is wat ik wil en ik wil er de beste worden!’ Een leerzaam moment, heel waardevol. De passie spat ervan af, de wil om iets te bereiken is groot. Waarom zou iedereen moeten beginnen met zo lang mogelijk in de schoolbanken zitten? Laten we oor en oog hebben voor wat mensen willen en kunnen en dan kijken hoe we dat gestalte kunnen geven. Omarm dat gepassioneerde, het enthousiasme over wat wij als sector maken en draag het uit. Als je het over de maritieme sector hebt, en zeker in het noorden, is het al heel snel ‘technisch’ en ‘dit is gewoon zoals we het doen’. We vergeten te vaak we dat we geweldige producten bedenken en maken, dat veel mensen die er in werken daar heel trots op zijn. En dat wat we doen ertoe doet, dat we een omvangrijke en waardevolle sector zijn.”

Kijken & Kennis, kunde, kassa
,,De sector laat in de noordelijke provincies vaak liggen wat juist kan verbinden. Kijk hoe verbindend en aansprekend een evenement is als de HT- roeirace en de Reddingbootdag van de KNRM. Bedenk wat het betekent voor de ontwikkeling van jongeren die zeilend op een tallship wegwijs worden in de wereld. Het zijn uithangborden van ‘al dat maritiem’ is, van waar we voor stonden en staan en daar hoort gevoel, passie en emotie net zo als bij kennisontwikkeling, het internationale aspect en voortdurend willen en moeten veranderen en innoveren. De sector staat voor een enorme diversiteit in banen, voor inclusiviteit en innovatie, kansen, softskills, technologie en robotisering, voor vergroening en hoe wij bijdragen aan maatschappelijke betekenis. Passie speelt een enorme rol in wat we willen uitdragen, hoe mooi het is om in deze industrie te werken. Daarbij hoort ook dat we leren over de grenzen van onze eigen sector heen te kijken. Een open mind: waar liggen kansen voor samenwerking, welke andere sectoren raken aan wat we doen, wat kunnen we leren van een ander, op bedrijfsniveau, op sectorniveau? Learning communities opzetten met heel diverse opleidingen kan helpen: met studenten thema’s oppakken om de uitdagingen van nu en straks te benaderen. Sterker sturen op het praktijkgericht koppelen van leerlingen en bedrijven, op ieder niveau van onderwijs. Samenwerken betekent over grenzen heen kijken. Als we betekenis willen houden, hebben we de verantwoordelijkheid om daar meer mee te doen.”

Blijf investeren in mensen
,,Juist nu. De wereld zit op een kantelpunt. Het gaat over transitie van grondstoffen, over decarbonisatie. Europa heeft de lead en binnen Europa spelen wij een belangrijke rol die we verder kunnen uitbouwen. Samenwerken gaat over mogelijk blijven maken van wat we doen, ook al hebben we straks minder handen. Dit zijn de uitdagende jaren, de sector heeft het drukker dan ooit, maar de materialen en mensen zijn schaars. Juist nu is er alle aanleiding om het gezamenlijk belang te versterken. Hoe vervoeren we, waar maken we schepen van, hoe duiden we de grote kansen van schoner vervoer over water? Kunnen we onze positie versterken door gezamenlijk in te kopen? Het gaat om kijken & kennis, kunde, kassa. Kennis en kunde is niet alleen wat in de sector leeft, maar ook daarbuiten. Wat kan andere kennis of kunde bijdragen aan de ontwikkeling van onze sector? Niet onderzoeken omdat er een pot met geld is, maar onderzoeken vanuit behoefte en bij voorkeur volgens het principe kijken, kennis, kunde & kassa. Waar je met z’n allen op inzet, moet realistisch en haalbaar zijn. Kijk om je heen met open blik, van wat je kunt leren wat er elders gebeurt, van wat een ander jou kan bieden en wat de consequenties zijn. Dat betekent anders kijken naar de waarde van de diversiteit aan mensen en inzichten. Betekenis willen houden als maritieme sector, betekent blijven investeren in mensen, in nieuwe maritiemers!”

Thecla Bodewes – Foto Roelof Jonker Fotografie