AOW’er wil vaker doorwerken, maar baas zit daar lang niet altijd op te wachten

Sommige mensen werken na hun AOW-leeftijd graag nog even door, maar werkgevers staan daar niet altijd welwillend tegenover, blijkt uit onderzoek. Zo moeten werknemers meestal zelf het initiatief nemen en moeten ze over unieke kennis en ervaring beschikken om te mogen blijven.

Met pensioen? De afgelopen jaren doen we dat in Nederland steeds later. Op dit moment ligt de AOW-leeftijd op 66 jaar en 4 maanden, in 2024 mag je van je oude dag genieten als je 67 jaar oud bent. Desondanks blijven er steeds meer mensen langer doorwerken dan absoluut nodig. Werkgevers zijn lang niet onverdeeld enthousiast, blijkt uit een werkgeversonderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) onder ruim 1350 organisaties.

,,In Nederland zien we een langzaam stijgende lijn. Mensen blijven steeds vaker nog een of twee jaar doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd”, aldus onderzoeker Jaap Oude Mulders. Hoeveel dat er precies zijn, is overigens niet duidelijk, omdat de CBS-cijfers, die de basis zijn voor het onderzoek, uitgaan van categorieën per vijf jaar. Toch groeit ook de groep werkenden tussen 70 en 75 jaar langzaam. ,,Al blijven dat uitzonderingen”, zegt Oude Mulders. In totaal zijn er in Nederland 263.000 65-plussers aan het werk.

Contract

In de meeste contracten is sprake van een ‘pensioenontslagbeding’. Dat betekent dat een arbeidscontract automatisch wordt beëindigd als de pensioenleeftijd wordt bereikt. Wil je langer doorwerken? Dan zul je het moeten voorleggen aan de werkgever. In totaal heeft 54 procent van de werkgevers ervaring met doorwerkende AOW’ers. Vooral grote bedrijven met meer dan 250 werknemers zijn bekend met het fenomeen (72 procent), zij hebben meer werknemers en bovendien meer faciliteiten om oudere werknemers te laten meedraaien. Voor middelgrote bedrijven is dat 55 procent, bij kleine bedrijven met minder dan 50 werknemers heeft 37 procent hier ervaring mee.

,,Wat we lange tijd zagen en wat we nog steeds wel zien, is dat werkgevers stereotiepe denkbeelden hebben”, aldus Oude Mulders. ,,We kwamen uit een tijd waarin mensen relatief vroeg met pensioen gingen, al in het begin van de 60. Daardoor ontstond het beeld dat mensen boven een bepaalde leeftijd economisch niet meer de moeite waard waren om aan te houden. Maar omdat iedereen tegenwoordig langer doorwerkt, begint dat beeld te kantelen.”

Voorwaarden

Wel verbinden werkgevers een aantal voorwaarden aan het mogen doorwerken na het pensioen. Zo is ruim 65 procent van de werkgevers alleen bereid iemand te behouden voor het bedrijf als hij of zij over unieke kennis en ervaring beschikt. Daarnaast moeten er heldere afspraken zijn over de duur van het nieuwe contract (81 procent). ,,Werkgevers zien het niet zo snel als een langetermijnoplossing”, weet Oude Mulders. ,,Een werknemer kan zomaar besluiten: ik ben het zat. Ook werkgevers die moeite hebben met het vinden van geschikt personeel, zien dit niet direct als oplossing. Ze stoppen dan liever moeite in het normale rekruteren, zodat ze voor langere tijd voorzien zijn.”

Een relatief klein deel van de ondervraagde werknemers, 22 procent, ziet mogelijkheden om iemand uit sociaal oogpunt in dienst te houden. Werknemers die na hun pensioen door willen werken, doen dat vaak ook om sociale contacten te houden en bezig te blijven. Oude Mulders: ,,Vroeger was men eerder geneigd akkoord te gaan, omdat er toch maar weinig mensen waren die doorwerkten. Nu meer mensen na hun AOW-leeftijd aan de slag blijven, wordt er zakelijker over gedacht en moeten ze wel wat toevoegen.”

Overigens is het nog maar afwachten of er in de toekomst nog meer AOW’ers door blijven werken. ,,Door de krapte op de arbeidsmarkt was het logisch dat werkgevers meer open zouden staan voor contractverlengingen van AOW’ers. Maar het lijkt erop dat er door deze coronacrisis voorlopig geen tekorten meer zullen zijn.”

Bron: ad.nl