‘Banengroei heeft toppunt wel bereikt’

Een prognose van uitkeringsinstantie UWV maakt duidelijk dat er de komende twee jaar nog steeds nieuwe banen op de arbeidsmarkt bijkomen. Het tempo ligt echter lager dan eerder het geval was. Deze afnemende groei is een gevolg van de Nederlandse economie, die minder toeren maakt.
 

De cijfers

In 2019 en 2020 bieden werkgevers naar verwachting 309.000 nieuwe banen aan. In de afgelopen twee jaar lag dit aantal op 467.000. Ondanks deze afname verwacht het UWV dat de krapte op de arbeidsmarkt nog wel een tijd blijft. Volgens een UWV-zegsman betekent dat goed nieuws voor de werkzoekenden. In 2018 vonden bijna zeven op de tien personen vrijwel direct werk nadat hun WW-uitkering was opgehouden.
 

Zorgsector

De grootste banengroei vindt plaats in de zorgsector. Door de vergrijzing komt er vooral werk bij in de verpleging, verzorging en de thuiszorg. Het aantal banen in onder meer landbouw en visserij en de financiële dienstverlening krimpt, concludeert de organisatie.