Bevrijdingsdag lekker vrij? Dat geldt niet voor iedereen

Bevrijdingsdag (5 mei) is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij. 

Wie in loondienst is bij een bedrijf, kan lang niet altijd de werkkleding verruilen voor weekend casual. Bevrijdingsdag is voor de meeste bedrijven simpelweg geen vriej dag. In veel cao’s is tegenwoordig wel geregeld dat werknemers eens in de vijf jaar een doorbetaalde vrije dag krijgen. Dat is overigens in 2020 weer het geval.

Ambtenaren hoeven niet vijf jaar uit te kijken naar die dag waarop de bevrijding lekker buiten – mits het mooi weer is – kan worden gevierd.

 

Waarom hebben ambtenaren vrij?

We wenden ons wederom tot Plasterk, die antwoord geeft. ,,Om het belang en de waarde van de herdenking daarvan te onderstrepen heeft de regering bij besluit van 12 maart 1982 Vijf Mei aangewezen als de dag waarop jaarlijks de bevrijding van het Koninkrijk in 1945 van de Duitse en Japanse bezetter wordt herdacht en gevierd. Daarbij heeft het kabinet, in zijn rol als werkgever van de rijksambtenaren, ook bepaald dat op de vijfde mei de rijksdienst zoveel mogelijk gesloten zal zijn. Sindsdien is de vijfde mei een verplichte vrije dag voor rijksambtenaren. Daarvoor waren geen afspraken met bonden nodig omdat destijds het overeenstemmingsvereiste nog niet was geïntroduceerd en het kabinet daarom nog eenzijdig, zonder daarover met bonden afspraken te maken, de arbeidsvoorwaarden kon vaststellen.”

 

En als je scholier of student bent?

Scholieren en studenten weten doorgaans heel goed wanneer ze wel of niet vrij zijn. Dit is een makkie: met Bevrijdingsdag hoeven zij niet naar school of college. De scholen zijn bijna altijd dicht.

 

Heb ik wettelijk recht op vrij met Bevrijdingsdag?

Nee. Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Dat schreef Ronald Plasterk vorig jaar, toen hij minister van Binnenlandse Zaken was. ,,In cao’s – of in de arbeidsvoorwaarden van medewerkers daar waar geen cao’s gelden – is opgenomen of medewerkers vrij zijn op feestdagen. Aangezien afspraken in cao’s tot stand komen in onderhandeling tussen sociale partners, is het hun bevoegdheid om hier afspraken over te maken”, aldus Plasterk.