Bovengemiddelde groei in banen binnen zorg en welzijn

Redactie Ambitie
11 februari 2019

Het derde kwartaal van 2018 stond het aantal werknemersbanen in de bedrijfstak zorg en welzijn op 1,4 miljoen. Dat is 2,6 procent meer dan een jaar geleden. Bekijken we alle bedrijfstakken samen, dan zien we een groei van 2,5 procent.

Dit meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op basis van gegevens die zijn verzameld voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt zorg & welzijn (AZW). De toename wat betreft het aantal banen was het sterkste in de branches kinderopvang en geestelijke gezondheidszorg. In eerstgenoemde steeg het aantal banen met 7,1 procent, terwijl de geestelijke gezondheidszorg een stijging zag van 7,4 procent.

Naast deze grote stijgingen, was in de branche universitaire medische centra (UMC’s) de stijging het kleinst (0,8 procent). Behalve de vele stijgingen, was er ook een daling te zien. Binnen sociaal werk waren er 2,6 procent minder banen dan een jaar eerder.

Lagere deeltijdfactor

Eén op de zes banen in Nederland was in het derde kwartaal van 2018 een functie in de bedrijfstak zorg en welzijn. Hier geldt een lagere deeltijdfactor dan de totale arbeidsmarkt. In de zorg en welzijn is het aantal contracturen gemiddeld 67 procent van de voltijdsaanstelling. Voor de totale groep werknemers is dat 75 procent.

Tags: 
Arbeidsmarkt

Meer nieuws

Meer dan 70 procent van de werknemers geeft aan dat werk een negatieve invloed heeft op hun privéleven. Vooral millenials lijken het lastig...
Als de overheid niet de helpende hand uitsteekt, verspeelt de provincie Drenthe door de stopzetting van de gaswinning de komende jaren 7000...
De Economic Board Groningen (EBG) claimt over het afgelopen jaar bijgedragen te hebben aan 400 nieuwe banen in Noord- en Midden-Groningen...
De dag van de liefde is net achter de rug. Wist jij dat veel Nederlanders hun partner op of via het werk ontmoeten? Volgens het CBS heeft 4...
Nederlanders en de Engelse taal. Over het algemeen is dat een vrij goede combinatie. Volgens de Proficiency Index zijn Nederlanders de...