[BRANDED] Een begrip in maritieme dienstverlening

De Friese havenstad Harlingen is verbon-den met het werelderfgoed Wadden-gebied. Het is ook thuishaven van BDS. Het bedrijf staat vooral bekend om haar ruim- en bergingsservice. „Als er olie lekt uit een containerschip, als een schip zinkt als er opeens miljoenen plastic balletjes aanspoelen op een strand, dan is snel en vakkundig optreden een vereiste”, zegt André Borsch, directeur van BDS Harlingen. „We wonen in een kwetsbaar natuurgebied. We werken er hard voor om het schoon te houden.”

 

Geen dag hetzelfde

Aan de koffietafel, ’s morgensvroeg voordat de werkzaamheden beginnen, hangt een goede sfeer. Het team van André bespreekt de lopende klussen. Op de vraag wat het werk zo mooi maakt bij BDS zijn de heren het eens: „geen dag is hier hetzelfde”.

Natuurlijk zijn er de vaststaande werkzaam-heden. Het bedrijf voert onderhoud en repa-ratie uit op schepen en ook de eigen vloot en materiaal moet onderhouden worden. Daarnaast is er het onverwachte. „Er staan hier altijd mensen paraat voor het geval van calamiteiten. Je moet je werk soms zo inrich-ten dat je direct weg kunt, de zee op. Snel rea-geren is noodzakelijk. Dat is onderdeel van de kwaliteit die we leveren.”

De aard van de calamiteit verschilt per keer en vraagt om een eigen aanpak en adequaat ingrijpen. Voor een buitenstaander lijken het soms gevaarlijke capriolen die worden uitge-haald. André is duidelijk hierover: „Veiligheid staat voorop. Wij weten precies wat we kun-nen en op welke wijze de veiligheid gewaar-borgd is. Dat is teamwork.”

 

Voorrang op een stapel diploma’s

Om bij BDS te werken moet je flexibel zijn en een allrounder. Je moet ook niet bang zijn voor vuile handen. „We hebben hier naast ons bedrijf een potvis ontleed. Daar zit een geur-tje aan. Uiteindelijk lossen we ook dat samen op.”

Natuurlijk is het een voordeel als je een oplei-ding hebt in de maritieme sector, maar André benadrukt dat een diploma niet het belang-rijkste is. „Wat wil je? Wil je op zee? Wil je bij-zondere dingen meemaken en ben je handig en een doorzetter, dan heeft dat voorrang op een stapel diploma’s. Vanuit ons bedrijf kun-nen we ook verdere scholing verzorgen.” Over het algemeen blijft personeel lang. „De mensen van BDS moeten bekend en ver-trouwd zijn bij de havenbedrijven.” Inmiddels zijn André en zijn mensen niet alleen bij de havenbedrijven in Harlingen bekend. Ze zijn al bij meerdere nieuwsuitzendingen en ook bij ‘de wereld draait door’ te gast zijn geweest. „Soms moet je uitleggen wat je doet. Op zich niet vreemd, er zijn niet veel mensen die dit werk doen.”

bds-harlingen.nl