[BRANDED] ‘Het is leuk werk, elke dag is een uitdaging’

Dat zeggen Henk Dijkstra en Jan Tuik in koor, wanneer hen wordt gevraagd hoe ze het werken op een scheepswerf ervaren. We zijn op bezoek bij scheeps-werf Ferus Smit in Westerbroek, vlakbij Hoogezand-Sappemeer, de plek waar zoveel geschiedenis op het gebied van het bouwen van schepen ligt. Dijkstra en Tuik zijn daar een wezenlijk onderdeel van, want ze werken al tientallen jaren op de werf. Ze zouden niet anders willen. De variatie, de uitdaging en het gevoel wanneer een schip te water gaat, het went nooit. „En dat maakt het werken bij Ferus Smit zo leuk. We gaan dan ook nooit met tegenzin naar het werk, dat zegt voldoende.”

Het gaat goed met scheepswerf Ferus Smit, de orderportefeuille is al tot 2025 gevuld en daarmee onderscheidt de 110 jaar oude scheepswerf zich van de con-currentie. „We hebben de complete pro-ductie en het ontwerp van schepen altijd volledig in eigen hand gehouden”, zegt scheepsarchitect Rick Brinkman. „Een bewuste keuze. We hebben er voor geko-zen om op onze eigen processen te blij-ven focussen, omdat we daarmee op de lange termijn efficiënter en dus goedko-per schepen kunnen bouwen. Mede dankzij die keuze is onze orderportefeuil-le steeds goed gevuld, en dat helpt uit-eindelijk weer om zo efficiënt mogelijk vooruit te plannen.”

Kennis en ervaring

Ferus Smit heeft naast de vestiging langs het Winschoterdiep in Westerbroek ook een werf in het Duitse Leer. In totaal zijn er continu zo’n 200 mensen aan het werk, waarmee de werf in West-Europa een toonaangevende bouwer van com-merciële vrachtschepen is geworden. „De reden dat we twintig jaar geleden een werf in Leer zijn begonnen, had te maken met de breedte van de schepen die we hier in Westerbroek konden bouwen. In Westerbroek is die breedte maximaal 15,87 meter, in Leer tot 25 meter. Daarmee hebben we in kunnen spelen op de vraag van onze klanten naar steeds grotere schepen.”

„Tegenwoordig bouwen we droge lading schepen, tankers en ‘specials’ van 4.500 tot 30.000 ton laadvermogen, zeg maar van 85 tot 180 meter lengte. In die sche-pen zitten flink wat innovatie technieken verwerkt, want de markt vraagt om steeds efficiënter transport, waarbij milieu eisen voorop staan. Dat zie je bij-voorbeeld terug in schepen die LNG als brandstof gebruiken in plaats van diesel-olie, een unicum waarvan de werf al vijf schepen opleverde. Overigens vindt het ontwerp en de engineering van die sche-pen alleen op het kantoor in Westerbroek plaats, want daar is die specifieke kennis en ervaring samengebracht.”Brinkman noemt het bouwen van een schip één groot logistiek proces, waarbij alle onderdelen zo perfect mogelijk op elkaar moeten worden afgestemd. „We zijn een lean organisatie, maar staan ook met de beide benen in de klei. Ferus Smit is een platte organisatie, waarbij logisch nadenken voorop staat.”

Uitdagend

Dat wordt bevestigt door Henk Dijkstra en Jan Tuik. „De variatie in ons werk is groot en je verricht veelal werkzaamhe-den die nooit gelijk zijn, dat maakt ons werk uitdagend. Tijdens het werk kun je tot de conclusie komen dat iets ook slim-mer kan, je hebt dan de vrijheid en de ruimte om dat uit te voeren, waarbij uiteraard de kwaliteit voorop blijft staan. Ja, dat maakt ons werk leuk.”

Voorman Menno Gils ondersteunt de scheepsbouwers Dijkstra en Tuik daarin. „Klopt, deze mannen hebben veel erva-ring, ze weten hoe ze een schip in elkaar moeten zetten. Dat vertrouwen hebben we in elkaar.” Gils werkt ook al vele jaren voor Ferus Smit, een aantal jaren in Leer, maar sinds 2017 weer in Westerbroek. Hij stuurt het werk op de bouwplaats aan en zorgt ervoor dat met name de afbouwfa-se goed verloopt. „Elke keer wanneer er een schip te water gaat, en dat gebeurt hier regelmatig, ben je met elkaar trots op het resultaat.”

Gils heeft het uitstekend naar de zin bij Ferus Smit. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de scheepswerf het hele productieproces in eigen hand heeft, maar ook met een directie die er bovenop zit. „Dat zit ik ook, alleen op die manier is Ferus Smit geworden tot wat het nu is. Een scheepswerf, een familiebe-drijf, dat op eigen benen staat, met een goed gevulde orderportefeuille en een product dat tot ver over de landsgrenzen wordt verkocht.”

„De neuzen staan hier in dezelfde rich-ting, we hebben het gevoel dat we het met elkaar doen en ja, we lopen voorop. Niet voor niets is er meer dan voldoende werk voor deze werf, altijd ook geweest. Dat zegt voldoende.”

Ambities

Gils wijst graag op de kansen en moge-lijkheden die werken bij scheepswerf Ferus Smit biedt. „Als je ambities hebt, dan ben je hier welkom, welke achter-grond je ook hebt. Er zijn veel mogelijkhe-den om hier aan de slag te gaan en je kunt heel snel doorgroeien binnen het bedrijf. Dat is wel typerend voor Ferus Smit”

Woorden die  Rick Brinkman onder- schrijft. „We zijn continu op zoek naar vakkrachten uit de regio, die een bijdrage kunnen leveren aan het verder optimali-seren van ons productieproces. We zijn opzoek naar jongeren met een technische interesse en/of achtergrond, die we intern en bij het MSO kunnen opleiden en een baangarantie bieden, maar ook naar hoger technisch personeel dat op kantoor invulling kan geven aan onze ambities. Zelf begon ik vroeger met het tekenen van bootjes, waarvan ik uiteinde-lijk mijn vak heb kunnen maken. Ferus Smit biedt wat dat betreft alle mogelijk-heden en kansen om je te ontwikkelen in een prachtige bedrijfstak. Want zeg nou zelf, het bouwen van een schip is en blijft elke keer toch weer een fantastische uit-daging? We dagen iedereen uit daar deel van uit te komen maken.”

www.ferussmit.com