[BRANDED] IJzersterk in opleidingen voor metaal- en scheepsbouw

 

Pas als men weet dat we bestaan, kan men voor ons kiezen

Er gaan stemmen op om het keuzemoment waarop jongeren moeten kiezen voor hun opleiding en toekomst naar 15 jaar te ver-plaatsen. Jochum Admiraal, opleidingsmana-ger van de metaal- en scheepsbouwopleiding in Groningen vraagt zich of dat een oplossing is. „Veel hangt toch af van je achtergrond, hoe word je opgevoed, wat krijg je mee. Als ik het aan een leerling hier vraag, wat bracht je naar onze opleiding, dan heeft het steevast te maken met kennissen of familie die enthousi-ast over deze opleiding of hun werk in deze branche vertellen. Als je niet weet dat er een opleiding tot scheepsbouwer is, hoe kun je er dan voor kiezen? Voorlichting over studiekeu-ze is ook belangrijk. Daarom werken we graag mee aan dit artikel.”

Theorie staat altijd in dienst van de praktijk

„Als je een studie wilt volgen na je VMBO of BOL2 opleiding of omdat je wat anders wilt gaan doen op BBL niveau 2 of 3, je voorkeur gaat uit naar een werken en lerentraject en je hebt interesse in metaalbewerking en/of scheepsbouw dan is MSO een goede keuze”, zegt Jochum. „In een werken en leren traject sta je bij een bedrijf op de loonlijst en worden alle studiekosten betaald door je werkgever.”

Hij wijst naar een bootje dat in de werkplaats ligt. „Dit bootje vaart volledig op elektriciteit. Het is gemaakt door leerlingen. Realistischer kun je het leren niet maken. De leerlingen werken voor hun examen aan hun kennis en kunde en aan een mooi product. Dat gaat ver-der dan alleen vaktechnische handelingen. Het is projectmatig werken, er moet leiding gegeven worden er vindt overleg plaats. Een volgend project rond waterstofaandrijving wordt uitgevoerd i.s.m. ROC Noorderpoort. De kern van de opleiding is samen te vatten met de volgende woorden: iets weten is goed en belangrijk, maar dat moet in dienst staan van doen. Uiteindelijk gaat het om de prak-tijk.”

Slimme bedrijven vragen scholing op maat

Het voorbeeld van het bootje is misschien wel de opleiding in een notendop. De leerlingen, die in een werken en lerentraject zitten zijn vooral praktijkgericht bezig. Bij MSO gaat men uit van de hoge kwaliteit die in het bedrijfsleven gevraagd wordt. „Uiteindelijk zijn het slimme bedrijven die hun personeel door ons laten opleiden. Zij realiseren zich dat het stap voor stap opleiden van een leerling niet past binnen een dagelijkse werkroutine. De verantwoordelijkheid van het opleiden geven ze daarom graag uit handen.”

MSO leidt op tot constructiewerker, scheeps-metaalbewerker, pijpenbewerker en lasser. Elk bedrijf heeft zijn eigen specialistische werkzaamheden. „Van een werknemer bij, bijvoorbeeld, Staalbouw Smid in Hoogkerk, wordt iets anders gevraagd dan bij, bijvoorbeeld, Koninklijke Niestern Sander uit Delfzijl. Dat hoeven we de leerling niet uit te leggen. Hij ziet zelf wat er van hem verwacht wordt en weet wat hij moet kunnen. Wij zorgen voor maatwerk en deels individuele leertrajecten.”

Inspirerende omgeving

De kleinschaligheid van de opleiding zorgt al voor een prettig en inspirerend leerklimaat. De opleidingswerkplaats is ruim opgezet, met moderne apparatuur. Een mooi voorbeeld hiervan is de Soldamatic Augmented Reality Trainer. „Hier kunnen leerlingen met gebruik-making van augmented reality hun eerste lasvaardigheden inoefenen. De omgeving en de hoeken waaronder gelast moet worden zijn praktijk gerelateerd gemaakt. Als je hier kunt lassen, dan kun je lassen.”

Al 30 jaar de gevraagde partner voor oplei-dingen in metaal- en scheepsbouw
MSO verzorgt niet alleen volledige opleidin-gen. Veel bedrijven laten door hen een bij-scholing verzorgen. Ook mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt krijgen via MSO een kans op een vaste baan. „Als je een kleinkind, neefje of nichtje hebt die voor een keuze staat, laat hem dan dit artikel lezen of verwijs naar onze site. Pas als men weet dat we bestaan, kan men voor ons kiezen.”

Open dagen: 2 maart (16.00 – 18.00 uur) en 6 maart (14.00 – 16.00 uur)

www.mso-groningen.nl