[BRANDED] Innovatie en werkplezier gaan bij Niestern Sander hand in hand

Dat ze trots zijn op hun werk? Dat zal je de medewerkers van Koninklijke Niestern Sander niet snel horen zeggen. Ze doen immers alleen maar hun werk. Maar als er weer een bijzonder schip te water gaat, glimmen ze toch wel een beetje. Dat heb-ben ze toch maar weer samen voor elkaar gekregen.

Zoals bij het eerste volledig elektrische inspectievaartuig, bij de prijswinnende Egbert Wagenborg en bij het innovatieve walk-to-work-vessel Kroonborg. “De wens van de klant is bij ons het uitgangspunt”, aldus directeur Jan Doorduin.

Verliefd op het vak

Verstopt onder zijn laskap is Gracjan Zawisza (28) bezig met zo’n mooi project: de lasverbin-dingen van de tweede EasyMax. De Poolse jongeman, die op zijn 15e met zijn moeder naar haar liefde in Groningen verhuisde, mag zich sinds twee maanden lasser noemen. “Ik heb veel achter moeten laten toen we naar Nederland kwamen, maar heb de knop snel omgezet.” Hij werkte eerst als kok, maar kon daarin zijn ei niet kwijt. Tijdens een proefsta-ge werd hij verliefd op het las-vak. “Heerlijk om me af te sluiten en me vol te concentreren op een mooie las.”

Hij kon bij Niestern Sander aan de slag. Alleen Niestern Sander zocht scheepsmetaalbewer-kers, geen lassers. Twee jaar lang werkte hij vier dagen per week als scheepsmetaalbe-werker, de vijfde dag zat hij in de schoolban-ken. Daar volgde hij niet alleen de opleiding tot scheepsmetaalbewerker, hij haalde ook zijn lasdiploma’s. Ondertussen keek hij de kunst af bij zijn collega-lassers, wist ze er soms zelfs van te overtuigen om hem een stukje te laten doen. Tot er twee maanden geleden een plekje vrij kwam als lasser. En zo kan het dat Gracjan, die als 10-jarig jongetje al stiekem met zijn opa in het schuurtje de eerste lassen maakte (laat oma het niet horen!), nu zijn eerste “echte” meters gelast heeft.

Van stagiair naar projectmanager

In het kantoor verderop verdiept projectma-nager Scheepsreparatie Kris Klasens (27) zich in een nieuwe dubbele-bodemsectie. “De klant wilde de te dunne constructiedelen een voor een vervangen, maar dat is onbegonnen werk met zulke krappe ruimtes. Daarom fabriceren we nu een complete nieuwe dub-bele-bodemsectie die we in één keer kunnen plaatsen zodra het schip op de helling droog staat. Er waren alleen geen geschikte tekenin-gen van het schip. Daarom hebben we een 3D-scan laten maken en op basis daarvan een tekening en constructieplan gemaakt.”

Hij wilde in de voetsporen van zijn opa tre-den, de wereldzeeën bevaren. Door omstan-digheden kon dit helaas niet doorgaan. Hij deed uiteindelijk de opleiding Scheeps-bouwkunde in Leeuwarden. Voor zijn afstu-deerstage belandde hij bij Niestern Sander. “Ze hebben een trainee-traject voor mij opge-start. In twee jaar heb ik op vier verschillende plekken binnen het bedrijf gezeten. Ik begon op de tekenkamer, als engineer van de Kroonborg. Heel leuk om daarna als assistent van de productieleider ook betrokken te zijn bij de bouw van het schip.”Na de tewaterlating van de Kroonborg, ver-volgde Kris het trainee-traject op Reparatie.

“Als een klant bij ons komt voor reparatie of aanpassing, zoek ik uit wat er moet gebeuren en regel het daarna van begin tot eind. Ondertussen doe ik ook nog een opleiding tot laspraktijkingenieur. Heerlijk toch die afwis-seling!”

Gracjan en Kris zoeken collega’s

Kijk op www.niesternsander.com/ nl/werken-bij-niestern-sander of stuur je open sollicitatie naar PZ@niesternsander.com.