[BRANDED] Specialistenwerk op elk niveau

Centraalstaal is in 1972 ontstaan als een coöperatieve onderneming van 14 scheepswerven met de bedoeling de scheepsbouw efficiënter en daarmee snel-ler en goedkoper te maken. Door het bouwpakket voor het staalwerk voor de schepen gecentraliseerd te produceren, kon productie op de werven continu doorgang vinden. Een enorme verbete-ring voor de workflow. Naast bouwpak-ketten voor de scheepsbouw wordt inmiddels ook geproduceerd voor presti-gieuze architectonische- en kunstprojec-ten. 

De koers en de kans van Centraalstaal

„In Noord-Nederland is de kwaliteit van scheepsbouw en staalbewerking van hoog niveau, maar er is ook concurrentie op het gebied van prijsstelling. Wij willen die concur-rentie aangaan en tegelijkertijd de beste kwa-liteit blijven leveren”, zegt Theodoor de Jonge, directeur van Centraalstaal. Continu innove-ren is de oplossing. Zo maakt Centraalstaal al lange tijd gebruik van gedigitaliseerde pro-cessen. Het doel is onze klanten het beste product te leveren met een korte doorloop-tijd. „Er kunnen iedere dag stappen gemaakt worden om onszelf te verbeteren. In het samenwerkingsverband Region of Smart Factories (ROSF) hebben we het doel de ‘fabriek van de toekomst’ te ontwikkelen. Toekomstbestendig, niet alleen op gebied van slim produceren, maar ook op gebied van duurzaamheid. We werken ook samen met Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen. Studenten krijgen hier de kans zichzelf en Centraalstaal verder te ontwikke-len.”

Ontwikkelen op elk niveau

„Vanuit ontwikkeling zijn we ontstaan. Ook voor ons vakpersoneel bieden we scholing aan. Bijvoorbeeld het mooie en gespeciali-seerde vak van staalvervormer wordt nu een-maal niet aangeboden op de mbo’s. Wij lei-den de vakmensen gedurende 12 maanden op tot staalvervormer. Dan zijn ze klaar om onder prima arbeidsomstandigheden, in een ver-warmde ruime hal, mooie producten te maken.” „Onze vakmensen, op allerlei gebied, zijn de drijvende kracht van de productie. We vragen van hen ook een alertheid als het gaat om het verbeteren van het werkproces. Niet alleen uitvoeren, maar ook meedenken dus. We mogen best wat van elkaar vragen. Elkaar ver-der helpen, dat is voor iedereen goed.” Zonder commercieel talent staan we stil Centraalstaal levert allang niet meer alleen voor de scheepsbouw. „Overal waar om bouwpakketten van metaal wordt gevraagd, kunnen wij leveren. Markten verkennen, uit- breiden, contacten onderhouden, het is een vak apart en ook daarin blijven we volop in ontwikkeling. Voor studerenden en werkzoe-kenden in dit werkgebied bieden we ook kan-sen. Ook hier geldt dat we niet stil zitten. We vieren onze successen en kijken dan met nieuwe energie ook weer vooruit; nieuwe mensen, nieuwe ideeën, zijn daarbij welkom.”

 

www.centraalstaal.nl