[BRANDED] State-of-the-art-high-end nautical instruments & systems

„Wie op een groot zeevarend schip werkt, heeft waarschijnlijk onze control units en control systems gezien. We zijn een wereldspeler op dat gebied”, zegt Coen de Keijzer, Key Account Manager van Kwant Controls. Het bedrijf ont-werpt en produceert al sinds 1937 aan-drijf- en stuursystemen voor schepen. Deze nautische instrumenten en control-systems zijn ontworpen en gemaakt voor het besturen van grote schepen. „Aan meer dan 60.000 schepen hebben wij onze apparatuur geleverd. Van alle zee-gaande cruiseschepen is 80% voorzien van ons product.

Waarom ons product? We maken ‘state-of-the-art-high-end nautical instru-ments’. Nieuwe apparatuur kan zonder problemen 10 jaar onderhoudsvrij gebruikt worden. Dat alleen al is een goede investering voor werven en rederij-en, maar wij vinden dat kwaliteit ook vooral te maken heeft met gebruikersge-mak, efficiëntie en effectiviteit. Het zijn juist die aspecten die doorslaggevend zijn bij de keuze voor Kwant Controls.”

Fantastisch om mee te werken

„Als Kwant Controls staan we voor conti-nue innovatie en het integreren van oplossingen voor nautische instrumen-ten en systemen om zo de veiligheid en betrouwbaarheid aan boord van schepen te vergroten. Kwaliteit is altijd onze hoog-ste inzet. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als een cruiseschip, met 8000 mensen aan boord, door haperende sys-temen de kade opvaart.”

Kwant Controls heeft, logischerwijs, een R&D (Research en Development) afdeling waar door zeven mensen fulltime wordt gewerkt aan verbeteringen van de pro-ducten. „We zien hier veel glimmende ogen van plezier en trots”, zegt Willy Tamminga-Ros, HR- en Officemanager. „Het is de vooruitstrevende techniek van onze systemen die, zoals men zegt, ‘fan-tastisch zijn om mee te werken’.

Bovendien heeft men hier alle vrijheid om ideeën uit te werken. Niet alles is direct een voltreffer, maar wel de weg ernaartoe.” De input komt van binnen en van buiten Natuurlijk vormt de input van de gebrui-ker een bron van inspiratie, maar, zo zegt Coen: „doordat iedereen hier betrokken is bij onze producten, vindt er een continue technische discussie plaats. Dat wordt ook verwacht en gestimuleerd. Blijf mee-denken en blijf elkaar bevragen. Ook dat is input.” Ook de samenwerkingen met universitei-ten, hogescholen en het Innovatie Cluster Drachten levert inspiratie op. Zo is vanuit een afstudeerproject van een student de basis gelegd voor de nieuwe generatie scheepstelegrafen. Een andere innovatie  is de bedieningshendel met Haptic Feedback. Haptic Feedback in een hendel of joystick die direct voelbare feedback geeft over de handeling die je als kapitein verricht. Het is te vergelijken met bijvoor-beeld lane-assist die in moderne auto’s te vinden is. „Te veel stuwing, bijvoorbeeld, voel je direct aan de trilling die dat in de joystick teweeg brengt. Die directe feed-back kan door het creëren van een verbe-terde man-machine-interface een hande-lingsvoorsprong geven.”

Gedrevenheid bij alle diensten

De gedrevenheid vind je bij Kwant Controls niet alleen op de R&D- en engi-neeringafdeling. Zowel bij de productie, de refit-, service monteurs en installa-teurs is deze terug te vinden. „De mensen van Kwant Controls hebben passie voor het vak, voor de maritieme wereld en maken door hun toewijding onder-scheid.”

„De sfeer hier is optimaal. De platte struc-tuur wordt als erg prettig en stimulerend ervaren. We bieden alle mogelijkheden tot scholing en verdere ontwikkeling en, last but not least, personeelsleden delen mee in de winst”, besluit Willy. „Bovendien werk je met de mooiste materialen en de meest vernieuwende techniek.”

Voor onze vacatures:

www.werkenbijkwantcontrols.nl

www.kwantcontrols.com