CBS: Minder werkloosheid, maar ook minder vacatures

De werkloosheid is in het vierde kwartaal van afgelopen jaar gedaald tot 384.000. Het aantal vacatures nam echter ook af, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De werkloosheid is nog aanzienlijk hoger dan een jaar geleden. In januari 2020 bedroeg die 284.000. Ook zijn er vergeleken met het derde kwartaal 14.000 banen minder in ons land, aldus het CBS. Die daling was een stuk kleiner dan de daling in het tweede kwartaal, toen een record aantal van 297.000 banen verdween, vooral door de coronacrisis.

In de handel, de horeca en het vervoer liep het aantal banen fors terug. In de andere bedrijfstakken kwamen er banen bij, bijvoorbeeld in de zorg, de bouw, het onderwijs en bij het openbaar bestuur.

De afname van de werkloosheid in het vierde kwartaal kwam vooral doordat meer werklozen aan het werk gingen dan er werkenden hun baan verloren. Per saldo daalde de werkloosheid hierdoor met 35.000.

Vacatures

Eind december stonden 210 duizend vacatures open, dit is 6000 minder dan in het derde kwartaal van vorig jaar. In dat kwartaal was het aantal openstaande vacatures juist met 16.000 opgelopen, na twee kwartalen met krimp. In de afgelopen vier kwartalen is het aantal openstaande vacatures in totaal met 76 duizend afgenomen.

Het meeste vacatures zijn te vinden in de handel (40.000), de zorg (38.000) en de zakelijke dienstverlening (33.000). In de industrie bleef het aantal vacatures met zo’n 18.000 gelijk; in de horeca nam het aantal vacatures met 3000 het snelst af.

Hoewel het aantal vacatures in het vierde kwartaal afnam, daalde het aantal werklozen sterker. Hierdoor is de spanning op de arbeidsmarkt iets toegenomen tot 55 vacatures per 100 werklozen, aldus het CBS. Een kwartaal eerder waren dat er 51 en medio 2019 werd nog een recordstand van 93 vacatures per 100 werklozen gemeten.