CBS: wel banen, maar geen mensen

Steeds meer sectoren kampen met een personeelstekort. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendmaakte.

Niet alleen in de ICT en bouw, maar ook in ‘onverwachte’ sectoren als de horeca, de industrie en de zakelijke dienstverlening loopt het personeelstekort op. Vooral kleinere bedrijven merken dit, zo meldt het CBS in zijn rapport.

Noorden

Ook in het Noorden is het probleem voelbaar. Zo organiseerde MBO TerraNext uit Eelde onlangs een banenmarkt voor de groensector, waar werkgevers uit de regio ruim tweehonderd banen aanboden. Er meldden zich iets meer dan vijftig werkzoekenden. „Dat geeft de krapte wel aan”, aldus Dominique Kinaci-Smith van TerraNext. „Terwijl we contact hebben met alle UWV’s in Groningen en Drenthe, plus alle gemeenten.”

Wie een blik werpt op de lijst van sectoren met tekorten, ziet direct waar het probleem landelijk het grootst is: in de ICT-sector. Deze staat al 2,5 jaar bovenaan de lijst en het probleem lijkt niet af te nemen. Begin 2009 gaf nog 1 op de 9 bedrijven aan te weinig personeel te hebben, inmiddels is dat een kwart. Een op de vier bedrijven zegt daardoor minder te produceren.

In andere sectoren speelt hetzelfde probleem. In de horeca en de industrie is de behoefte aan arbeidskrachten zelfs groter dan in de bouw. In de horeca zegt 11,3 procent van de werkgevers te weinig personeel te hebben, in de bouw 7,6 procent.

Horeca

„Kijk voor de grap eens bij onze vacatures”, zegt Joris van Berkel, eigenaar van platform Horeca Groningen. „Het tekort aan horecapersoneel in Groningen is aanzienlijk. Het vinden van een kok was al lastig, maar dat wordt nu in heel Noord-Nederland een groot probleem.” Zelfs in een stad als Groningen, met al zijn studenten, zegt Van Berkel. Hij wijt het aan een combinatie van veranderende mentaliteit – „Werk gaat voor is niet meer zo” – en een toename van het aantal horecazaken. „Ze schieten werkelijk als paddenstoelen uit de grond.”

Hoewel de kans op een baan in het midden- en kleinbedrijf groter is, lijkt de werkzoekende voorkeur te hebben voor bedrijven als Philips en Shell. Volgens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg, zouden werkzoekenden hun pijlen beter kunnen richten op de kleinere bedrijven. ,,Daar zijn meer banen én krijg je meer verantwoordelijkheid.”

Oude niveau

De sector waar het probleem het minst speelt is delfstoffenwinning. Dat voerde tot 2015 juist het lijstje aan. Door de sterk gedaalde olieprijzen én het dichtdraaien van de gaskraan is de vraag naar personeel flink teruggelopen. Slechts 1 op de 35 bedrijven met vijf of meer werknemers heeft last van een tekort.

Hoewel de behoefte aan arbeidskrachten toenam ten opzichte van voorgaande kwartalen, zijn we nog niet op het ‘oude’ niveau van 2008. Voor werkzoekenden is er reden voor optimisme: het CBS meldde recent dat in het eerste kwartaal van 2017 het aantal openstaande vacatures het sterkst groeide sinds tien jaar. In Nederland zijn nu 2,6 werklozen per vacature, een jaar eerder waren dat er nog 3,9.