Competitiviteit arbeidsmarkt gedaald: 1,5 werkloze per vacature

In de maand januari van dit nieuwe jaar is de competitiviteit in de Nederlandse arbeidsmarkt gedaald van 1,7 naar 1,5 werklozen per beschikbare vacature. Volgens de cijfers van Adzuna zijn er momenteel 216.042 beschikbare vacatures. Dat aantal ligt slechts 18.894 lager ten opzichte van vorig jaar, terwijl het aantal UWV-uitkeringen met 82.037 afnam.

De studie uitgevoerd in januari 2018 analyseerde meer dan 200.000 actuele vacatures op Adzuna.nl en vergeleek het aanbod van de Nederlandse arbeidsmarkt met de laatste cijfers die door het UWV zijn gerapporteerd over het aantal lopende uitkeringen.

Volgens Thomas de Schuyter, Country Manager bij Adzuna, wordt het in het begin van 2018 wat eenvoudiger voor werkzoekenden om een baan te vinden. “Het aantal werklozen daalt veel sneller dan het aantal beschikbare vacatures. Hierdoor maakt iedereen die momenteel naar werk zoekt meer kans om een baan te scoren.”
 

In Utrecht meeste kans

De provincie waar werkzoekenden momenteel het minste concurrentie hebben per vacature is Utrecht. In deze provincie is er net geen vacature beschikbaar per werkzoekende. Net zoals vorig jaar is Drenthe de provincie met de hoogste competitiviteit. Er zijn 4,4 werkzoekenden per beschikbare vacature, wel een verbetering van 4,6 vorig jaar. Flevoland waar er 2,6 werklozen per vacature zijn, is de enige provincie waar de competitie tussen werkzoekenden niet is verbeterd.

In Noord-Brabant daalde het aantal beschikbare vacatures met 4.400 (-10,8%), maar ook het aantal lopende uitkeringen nam sterk af. Deze daalden met 12.703 (-20.4%). De enige twee provincies waar het aantal vacatures licht toenam zijn Groningen +165 (+3,4%) en Zeeland +84 (+3,0%).

“Hoewel werk vinden in provincies als Groningen en Zeeland moeilijker is, is hier de situatie het sterkst verbeterd het afgelopen jaar. Er is een groot verschil tussen de provincies en dit kan kansen bieden voor werkgevers, in provincies met een hogere competitiviteit kunnen vacatures mogelijk sneller ingevuld geraken,” aldus De Schuyter.
 

Vacatureaanbod in grote steden in lijn met de vraag

In de grote steden doet Utrecht het ook zeer goed, met 0,6 werklozen per vacature is het de enige grote stad waar er meer vacatures beschikbaar zijn dan werklozen. In Amsterdam en Rotterdam is het banenaanbod vrijwel gelijk aan de vraag. Het aantal UWV uitkeringen in neemt af en het aantal vacatures nam in Amsterdam met 306 (+1,8%) toe en in Rotterdam met 682 (+6,8%).

“Het vacatureaanbod is sterk geconcentreerd in en rond de grote steden, echter kijken werkzoekenden best in een radius van hun omgeving. In de provincie Utrecht bijvoorbeeld is buiten de stad Utrecht nog 57% van het lokale aanbod te vinden”, geeft De Schuyter aan.