Complimentje van de baas? Een kwart van de werkenden zegt er nooit een te krijgen

Veel Nederlandse werknemers krijgen nooit een schouderklopje van hun baas, blijkt uit onderzoek van softwarebedrijf Protime. Terwijl een compliment op z’n tijd juist zorgt voor productievere medewerkers. 

Protime voerde het onderzoek uit onder 1000 Nederlandse werknemers. Een kwart van de ondervraagden gaf aan nooit een compliment te krijgen van hun collega of baas. Ruim een vijfde van de werknemers zegt zich bovendien niet gewaardeerd te voelen op het werk.

Betrokken

Lucas Polman, directeur van Protime, noemt de uitkomsten opmerkelijk. ,,Mensen zijn over het algemeen meer gericht op wat er niet goed gaat, dat is waar. Maar dat een vierde van de medewerkers dus helemaal geen waardering krijgt voor het werk dat ze doen, vind ik veel. Deze mensen worden dus allemaal niet gezien.” Nadelig voor de motivatie. ,,Als mensen zich niet gewaardeerd voelen,  zijn ze minder betrokken bij het bedrijf en zetten ze zich minder in.”

De resultaten laten ook zien dat jonge werknemers vaker een compliment ontvangen dan oudere collega’s. Van de ondervraagden tot 34 jaar oud krijgt 15 procent dagelijks een opsteker. Voor werknemers van 50 jaar of ouders is dat nog maar 5 procent. Bijna een kwart van de 50-plussers krijgt nooit een pluim, bij de jongere generatie is dat veel minder: een op de acht medewerkers. ,,Misschien is het voor jongeren wat makkelijker om complimenten te geven en te ontvangen, omdat ze dat veel doen op social media.”

Het kan ook zo zijn dat de verwachting is dat oudere werknemers geen bevestiging meer nodig hebben. ,,Oudere medewerkers hebben hun sporen al verdiend. Maar het is belangrijk dat die collega’s ook complimenten krijgen. Ook zij moeten immers gemotiveerd blijven.”

 

Aantrekkelijker

Polman vindt dat leidinggevenden meer pluimen moeten uitdelen aan hun werknemers. Ook zouden collega’s onderling wat vaker een complimentje aan elkaar moeten geven. Medewerkers die vaker ‘dat heb je goed gedaan’ te horen krijgen, zijn over het algemeen enthousiaster over hun werk en zijn productiever. ,,Deze mensen leveren een grotere bijdrage aan het bedrijf”, zegt Polman. ,,Wij merken dat je als bedrijf veel meer succes hebt als je regelmatig een compliment geeft.”

 

Jaarboek

Protime besteedt zelf veel aandacht aan het complimenteren van collega’s. Het idee is om vooral uit te gaan van de dingen die goed gaan. Bij het bedrijf worden dan ook geen beoordelingsgesprekken gevoerd, maar vindt er een wekelijks voortgangsgesprek plaats en houden leidinggevenden een jaarboek bij over hun mensen. ,,Daarin leggen we alles vast wat iemand heeft bereikt. Daar staan ook veel complimenten tussen.”

Het bedrijf ziet verschil sinds het meer complimenten is gaan geven. Al zeven jaar op een rij is het bedrijf een Great Place to Work. ,,We doen elk jaar mee aan die wedstrijd en uit die resultaten komt duidelijk naar voren dat mensen het waarderen als je benoemt wat ze goed doen.”

Bron: ad.nl