Corona-economie kiepert 5000 Friese banen overboord

De corona-economie heeft in Friesland relatief meer mensen buiten het arbeidsproces geplaatst dan elders in het land. Vijfduizend Friezen meer dan vorig jaar hebben geen betaald werk.

Friesland is terug op het niveau van 2018, toen 326.000 provinciegenoten betaald werk hadden. De klappen vielen overwegend onder werknemers, blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Landelijk daalde de netto-arbeidsparticipatie (de werkzame beroepsbevolking als percentage van de bevolking) in een jaar tijd met 0,8 procentpunt. In Friesland en ook Drenthe was de daling 1,2 procentpunt. Landelijk heeft 68,2 procent van de bevolking betaald werk.

Friesland en Drenthe waren ook de provincies waar ondernemers relatief het minst gebruik maakten van steunregelingen: iets meer dan 40 procent. In Noord-Holland en Limburg was de score net boven 50 procent. Het landelijk gemiddelde was in de meting van eind september is ongeveer 45 procent. Eerdere metingen gaven een soortgelijk beeld te zien.

Een mogelijk verband tussen de teruglopende arbeidsdeelname het een bescheiden beroep op coronasteun is niet onderzocht door het CBS.