Dalende trend WW-uitkeringen zet door

Ambitie .nl
18 april 2019

De grote vraag naar personeel in de Groninger horeca heeft sterk invloed op WW-uitkeringen. Ook andere seizoensgevoelige sectoren zorgen voor een daling van het aantal WW’ers in de provincie.

 

Dat blijkt uit cijfers van uitkeringstinstantie UWV.

Werkgevers zoeken naar personeel voor het hoogseizoen. Eind maart waren er in de provincie 9535 mensen met een WW-uitkering ofwel 3,1 procent van de beroepsbevolking.

 

Normale daling in voorjaar

De daling in het voorjaar is normaal. In sectoren als landbouw, bouw en vooral horeca neemt het werk dan toe. Om personeel te werven hield de horeca de afgelopen tijd heuse banenborrels.

Wat wel opvalt is dat de dalende trend in WW-uitkeringen doorzet. Vergeleken met vorig jaar verstrekte UWV bijna 2400 minder uitkeringen. De dalende trend laat zich al drie jaar zien.

 

Groningen meest seizoensgevoelig

Ook opvallend is dat de WW-instroom het meest seizoensgevoelig is in Groningen. In Groningen ontstaat een derde van alle nieuwe WW-uitkeringen in de wintermaanden. In het voorjaar vinden relatief de meeste WW’ers weer werk.

De regionale seizoensgevoeligheid in Noord-Nederland komt deels doordat seizoensgevoelige sectoren en beroepen hier een groter aandeel in de totale werkgelegenheid vormen.

Maar ook binnen dezelfde beroepsgroep blijkt de seizoensgevoeligheid van de werkzaamheden in het noorden groter is dan in de meeste andere regio’s. Het gaat om agrarische beroepen als hoveniers en hulpkrachten in de landbouw, om technische beroepen als schilders, bouwarbeiders en timmerlui en om transportberoepen als bedieners van mobiele machines.

 

Afname in Drenthe

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in maart af met 2,6 procent naar 8.972. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 20,2 procent.

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind maart uit op 267.667. Dat is 2,9 procent van de beroepsbevolking.

Meer nieuws

De krapte op de arbeidsmarkt bereikt een nieuw record. Tegenover bijna elke werkloze staat nu een vacature. De werkloosheid is voor het...
Werkverslaving en bevlogenheid lijken op elkaar, maar zijn toch wezenlijk verschillend. Het eerste komt voort uit negatieve motivatie en...
Drukke dag op het werk? Misschien kunnen jij en je collega's dan eens samen een liedje zingen. Dat kan namelijk werkstress verminderen en...
Van de totaal 8,9 miljoen IT’ers die er in de Europese Unie zijn, is slechts anderhalf miljoen vrouw. Dat is 17 procent, een Europees...
Straks naar kantoor en de rest van de dag stilzitten? Niet doen, het scheelt kilo’s en bewegen is veel beter voor je gezondheid. Een...