Daling aantal WW-uitkeringen, maar voor de bouw is het nog niet genoeg

Dat er binnen de bouw een groot personeelstekort is, dat mag duidelijk zijn. Het tekort is inmiddels zo groot, dat nu zelfs de vraag naar senioren flink toeneemt. Cijfers van het UWV laten zien dat 59 procent van de werkloze bouwarbeiders van vijftig jaar of ouder binnen een half jaar aan het werk is. Maar is het genoeg?

Het antwoord is heel duidelijk: nee. Het aantal WW-uitkeringen in de sector daalt gestaag, maar dat is het signaal dat er problemen zijn op de arbeidsmarkt. Het personeelstekort zorgt voor knellende problemen in de bouwsector. En die lijken niet erg gemakkelijk op te lossen.

Bij de daling in het aantal WW-uitkeringen onder vijftigplussers moet wel een kanttekening worden geplaatst. Er zijn namelijk ook werklozen die in de bijstand terechtkomen, ziek worden of met pensioen gaan. Desondanks is de daling groot. In het begin van 2016 kregen 12.000 personen een WW-uitkering. Inmiddels zijn dat er 4.500.