Daling van werkloosheid sterkst in Noord-Nederland

Het aantal mensen tussen de 15- en 75 jaar dat betaald werk heeft, is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13 duizend per maand toegenomen. Het aantal WW-uitkering daalde. In de provincies Groningen en Drenthe daalde het aantal mensen met een WW-uitkering met een kwart.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het UWV. In december afgelopen jaar waren er bijna 8,9 miljoen werkenden in Nederland. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 5 duizend per maand tot 329 duizend. Dit zijn de mensen die geen betaald werk hebben en hier recent wel naar hebben gezocht.

Daling aantal WW-uitkeringen

In totaal hadden 4,1 miljoen mensen in Nederland om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast de genoemde werklozen ging het om bijna 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 4 duizend per maand afgenomen.

Het UWV registreerde eind december 263 duizend lopende WW-uitkeringen. Vergelijken we dit aantal met het aantal van een maand eerder, dan zien we dat dit aantal met 4 duizend is gedaald (-1,4 procent). In vergelijking met december 2017 is deze daling zelfs 67 duizend, wat neerkomt op 20,4 procent. Zowel op maandbasis als op jaarbasis is de afname van WW-uitkeringen het grootst bij de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar. Eind 2018 ontvingen 255 duizend personen één of meerdere WW-uitkeringen.

Noord-Nederland

De daling is in Noord-Nederland echter het stevigst. In Drenthe is de afname van de WW het sterkst. Ruim 25 procent minder mensen deed een beroep op de WW. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in 2018 af met ruim 23 procent.

Het UWV noemt als belangrijke reden dat mensen dankzij de aanhoudende hoogconjunctuur gemakkelijker werk vinden. Ook 50-plussers zien hun kansen op werk toenemen, al duurt het voor hen wel langer om ander werk te vinden dan voor jongeren.