Datema: synergie van digitale innovatie en oude ambachten

Meegaan met de tijd. Het is de kunst te innoveren en het goede te behouden. Datema koestert haar bekende fundament binnen maritieme veiligheid en onderhoud en innoveert digitaal. ,,Digitalisering en data-integratie in de maritieme sector is key”, zegt commercieel manager Marjan van Delden van Datema Delfzijl B.V. in Delfzijl en Rotterdam.

Het onderscheid van Datema zit in de combinatie van veiligheid, onderhoud en data. Vanaf 1955 is het maritieme bedrijf in Delfzijl en Rotterdam bekend van het leveren van kaarten en boekwerken en nautische veiligheidsmiddelen. Reddingmiddelen, brandblusmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, draagbare gasdetectie apparatuur, medische uitrusting en het nautisch inventaris, alles wat wezenlijk is voor schip en bemanning, wordt wereldwijd geleverd, gekeurd en onderhouden door Datema. Marjan van Delden: ,,We ontzorgen onze klanten op het gebied van de naleving van de maritieme wet- en regelgeving. We zijn dichtbij, we hebben korte lijnen en stellen persoonlijk contact centraal.”

,,Digitalisering binnen de maritieme sector wordt steeds belangrijker. Data is naast veiligheid en onderhoud onze derde pijler. We investeren fors in ontwikkeling van softwarematige toepassingen op het gebied van reisvoorbereiding, routeplanning en uitwisseling en integratie van informatie. Alles op het gebied van logboeken, papieren kaarten en boekenwerken zoals we die nog steeds leveren, worden in toenemende mate digitaal. De eerste stap was de doorontwikkeling van onze Chartplanner, de digitale kaartencatalogus waarmee 24/7 automatisch ENC’s, digitale zeekaarten, besteld kan worden. De eerste Chartplanner werd begin 2007 gelanceerd. In de afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd om de wensen en behoeften van onze klanten in de nieuwste versie van Chartplanner door te voeren. En dat is gelukt.”

Integratie

,,Maar we gaan door, want de volgende stap is het uitbreiden en koppelen van digitale producten en diensten. De eerste daarvan is Datema Bookshelf, waarin een toenemende aantal van oudsher bekende boeken en pilots digitaal en op afroep beschikbaar is. Naast gemak, snelheid, betalen voor gebruik, actualiteit en overzicht, betekent het dat je op moment van havencontrole altijd voldoet aan de laatste wet- en regelgeving. ” ,,Het belang van het integreren van digitale maritieme informatie speelt een toenemende rol in het vergemakkelijken van de administratie aan boord. Integratie van alle benodigde informatie is nodig om te kunnen blijven voldoen aan toenemende regelgeving en controle, maar ook voor de kapitein om tijd te houden voor schip en bemanning. Nieuwe generaties zeelui verwachten ook digitale bereikbaarheid en goede digitale communicatie en informatiesystemen. Datema wil in die ontwikkeling en het aanbod een prominente rol spelen. Het lijkt bijna in contrast met al het andere dat we al sinds 1955 doen, maar het maakt ons completer dan ooit. Digitale innovatie versterkt Datema, omdat we het doen vanuit onze kennis, ervaring en kwaliteit van dienstverlening in de maritieme sector in samenspraak met de markt.”