Discriminatie in sollicitatieproces in uitzendbranche het hoogst

Nog voordat de motivatiebrief en het cv zijn geopend, heeft een sollicitant met een migrantenachtergrond al minder kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Maar waar kandidaten met een migrantenachtergrond in de uitzendbranche in liefst 30 procent van de gevallen genegeerd wordt, is de onderwijssector juist een positieve uitschieter.

In de onderwijssector liggen de grootste kansen voor sollicitanten met een migratieachtergrond. Hun e-mails werden zo’n 5 procent beter bekeken. Ook krijgen ze in deze sector even vaak een positieve reactie als sollicitanten met een Nederlands-klinkende achternaam.
 

Discriminatie in sollicitatieproces

Dit is één van de uitkomsten van onderzoek van online sollicitatiehulp CVster. Er werd uitgezocht op welk moment in het sollicitatieproces discriminatie plaatsvindt. Het bedrijf verzond 480 digitale sollicitatiebrieven, verspreid over vier branches. Er werden vier fictieve kandidaten opgevoerd, waarvan één met een Nederlandse achtergrond en drie met migrantenachtergronden. De brief en het cv waren nagenoeg gelijk. Met tracking software werd gecheckt of de e-mail werd geopend, of de cv werd bekeken en wat de reactie op de e-mail was.

Arbeidsmarktdiscriminatie blijkt in alle fases van het proces plaats te vinden. Bijna alle mailtjes van Nederlandse kandidaten werden in elk geval één keer geopend, wat neerkomt op 98 procent. Kandidaten met een migratieachtergrond zagen hun mail duidelijk minder vaak geopend worden (91 procent).
 

Uitzendbranche

Waar de onderwijssector positief opviel, was de uitzendbranche een negatieve uitschieter. De verschillen zijn hier het grootst. Brieven werden 14 procent minder vaak geopend als het om een sollicitant met een migrantenachtergrond ging. Ook werden de cv’s van kandidaten met een migratieachtergrond minder vaak geopend, namelijk bijna 30 procent. Dit terwijl het cv van Nederlandse sollicitanten altijd werd geopend.

Bron: AD Werkt