‘Doorwerken voor meer pensioen loont niet’

AMSTERDAM Wie een volledig pensioen wil, moet – theoretisch gezien – na zijn AOW nog doorwerken. Maar volgens de Pensioenfederatie is dat ‘de moeite niet waard’.

De overheid wil dat we langer doorwerken, en dat gebeurt ook, maar duidelijker is het er niet op geworden. Vanaf 1 januari 2018 moeten ouderen van de minister van Financiën tot hun 68ste – de pensioenrichtleeftijd – doorsparen voor een volledig pensioen. De minister van Sociale Zaken kent op 1 januari 2018 echter al AOW toe aan mensen die 66 worden.

De pensioenfondsen laten het pensioen meestal toch ingaan zodra mensen AOW krijgen. Wat de gepensioneerde precies misloopt omdat er geen volledig pensioen wordt opgebouwd, is moeilijk te berekenen, zegt Jaap Harmsen, directeur van adviesbureau Pensioen Perspectief.

,,Dat hangt heel erg af van de regeling die je hebt en hoe hoog je salaris is. Maar het is wel een nadeel.” Harmsen wijst erop dat dit nadeel structureel is. Volgens een woordvoerder van de Pensioenfederatie is het verschil in euro’s echter ‘verwaarloosbaar’.

Het ministerie van Sociale Zaken bevestigt dat er geen volledig pensioen wordt opgebouwd. Als je eerder met pensioen gaat dan waarop is gerekend en waarvoor is betaald, dan krijg je een lagere uitkering.

,,Maar er wordt niet gekort”, meldt een woordvoerder. ,,Mensen krijgen gewoon het pensioen waarvoor ze hebben betaald. Het geld wordt alleen uitgesmeerd over een langere periode, dus het jaarlijkse bedrag is lager.”

Dat ‘pensioengat’ zou kunnen worden opgelost door de AOW- en pensioenrichtleeftijd gelijk te laten lopen, maar volgens het ministerie van Sociale Zaken is dat een onbegaanbare weg. De pensioenrichtleeftijd elke keer met drie maanden verhogen – zoals gebeurt met de AOW-leeftijd – leidt tot hoge administratieve lasten voor de pensioenfondsen, aldus het ministerie.

Pensioengerechtigden zijn zich er overigens vaak niet van bewust dat ze geen volledig pensioen sparen. Op het UPO, het jaarlijkse pensioenoverzicht dat iedere deelnemer van het pensioenfonds krijgt, staat namelijk alleen hoeveel pensioen iemand krijgt als hij of zij met pensioen gaat. Omdat het pensioen ingaat op de datum dat deelnemers AOW krijgen, weten mensen niet dat ze eigenlijk eerder met pensioen gaan en dus het resultaat van twee jaar sparen missen.