Dreiging pensioenkortingen niet voorbij

AMSTERDAM Voor miljoenen Nederlanders is de dreiging van kortingen op hun pensioen nog altijd niet uit de lucht.

Daarvoor waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van het doornemen van herstelplannen die door de pensioenfondsen zijn ingediend. Bij meer dan vijftig fondsen, goed voor zo’n 10 miljoen pensioenen, is de financiële positie nog niet op het minimaal vereiste niveau.

De wet schrijft voor dat ze als die situatie vijf jaar lang aanhoudt, ze hun pensioenen hoe dan ook moeten verlagen. Deze korting kan dan in sommige gevallen ,,aanzienlijk” zijn, aldus DNB. Dit speelt in 2020 al voor elf fondsen. Bij 45 andere fondsen doet dit scenario zich op zijn vroegst in 2021 voor.

Het komt er dus op neer dat de fondsen hun zogeheten dekkingsgraden moeten opvijzelen. Zelf gaan ze er op basis van hun herstelplannen in principe vanuit dat dit ook gaat lukken, maar DNB wijst erop dat van eerder ingecalculeerd herstel afgelopen twee jaar eigenlijk nog maar weinig terecht is gekomen. Voor 2015 en 2016 werden grote rendementen voorzien en die zijn niet behaald.

Boosdoener is vooral de aanhoudend lage rente. Daardoor moeten fondsen veel meer geld in kas houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen uitkeren. Verder speelt mee dat de aandelenmarkten niet altijd meezaten en fondsen hun premies over het algemeen aan de lage kant hebben gehouden.

Vorig jaar leek het er lang op dat veel fondsen nu al moesten gaan snijden in de pensioenen. De vrees hiervoor week pas toen de rente na een lange periode van laagterecords in het vierde kwartaal weer begon op te krabbelen. Uiteindelijk hebben slechts twee fondsen bij DNB aangegeven dat een korting dit jaar onvermijdelijk is. Dit treft ongeveer 13.000 deelnemers. De toezichthouder heeft afgelopen maanden in totaal 181 herstelplannen beoordeeld.