Drukte in 2018: Rode Kruis zoekt vrijwilligers

Culturele Hoofdstad 2018 legt ook extra druk op het Rode Kruis. De organisatie gaat op zoek naar honderd extra vrijwilligers voor evenementenhulpverlening.

Van de duizend vrijwilligers waar het district Fryslân van het Rode Kruis over beschikt, zijn er zo’n 350 inzetbaar als evenementenhulpverlener. Daar moeten volgend jaar een kleine honderd bij.

De laatste jaren zijn er al steeds meer grote en kleinere evenementen bijgekomen in Friesland, memoreert vrijwilligersmanager Arvid Fens. Als voorbeelden noemt hij Psy-Fi en Welcome to the Village in Leeuwarden en de marathon in Sneek, maar ook de Tall Ships Races in Harlingen. Dit jaar is het Rode Kruis present op negen grote evenementen in Friesland en zo’n driehonderd kleinere evenementen. Op grote evenementen staan dertig tot zeventig vrijwilligers paraat voor het verlenen van eerste hulp, op kleine evenementen zijn dat twee tot acht.

Elf grote evenementen

,,Volgend jaar rekenen we op elf grote evenementen en nog eens drie of vier die met Culturele Hoofdstad te maken hebben”, zegt Fens, die daarbij onder meer doelt op de reuzenpoppen die half augustus over de Afsluitdijk Friesland binnen komen lopen en waar de organisatie van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad rekent op honderdduizenden toeschouwers. ,,En dan komen er nog een heleboel kleine evenementen bij.”

In oktober begint het Rode Kruis met behulp van het hoofdkantoor in Den Haag een grote wervingscampagne in Friesland om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het Europese cultuurfestijn. Een nieuw inzetsysteem voor vrijwilligers kan ook helpen. Via een portal kunnen vrijwilligers van buiten de provincie zich inschrijven voor diensten. ,,We verwachten hulp van vrijwilligers uit Noord-Holland, Drenthe, Groningen, Overijssel en Flevoland. Veel vrijwilligers vinden het fantastisch om op evenementen mee te draaien, maar in hun eigen belang en het belang van degenen die ze hulp moeten verlenen vinden we het na twee diensten van vier uur genoeg. Dan is het tijd om te rusten.”

Goede fysieke gesteldheid

Van vrijwilligers wordt verlangd dat ze zich conformeren aan de grondslagen van het Rode Kruis. ,,We zijn een onafhankelijke en menslievende organisatie”, verduidelijkt Fens. De vrijwilliger krijgt een uitgebreide EHBO-cursus en een verbindingscursus (om te leren omgaan met portofoon en mobilofoon) aangeboden. Wel worden er eisen gesteld aan de fysieke gesteldheid. ,,Vrijwilligers moeten fit zijn. De hulpverlening vindt plaats op grote terreinen waarover je je snel moet kunnen verplaatsen. En reanimeren is een fysieke uitdaging op zich. Dat kan dertig minuten duren en daarna ben je volledig uitgeput.”