DUO bruist van de ICT

Het is zo ongeveer het best bewaarde geheim van Groningen: DUO is een van de grootste en meest innovatieve ICT-werkgevers in Noord Nederland. En DUO is op zoek naar ICT-ers. ,,Er komen hier wel ICT-ers die net zijn afgestudeerd’’, zegt manager-ICT Marco Scherer van DUO ,,en die kijken er vaak van op: Er zit een hele wereld achter DUO die bekend is van de studiefinanciering.’’

DUO is een dynamisch bedrijf dat in de voorhoede van de ICT-ontwikkeling de meest ingewikkelde uitdagingen te lijf gaat. Er werken al met al 2500 mensen, van wie een groot aantal in de ICT. DUO voert bijvoorbeeld de bekostiging uit van al het onderwijs in Nederland: een complex proces – financieel-technisch en juridisch – dat binnen een absoluut betrouwbaar ICT-traject uitgevoerd moet worden en waar miljarden in omgaan.

Maar er is meer: momenteel implementeert DUO Facet, een applicatie waarmee scholen hun examens en toetsen digitaal en veilig kunnen afnemen, dit jaar al ruim 1.2 miljoen toetsen. Het moet op termijn een einde maken aan de kluis waarin examens worden opgeslagen en ook aan de honderden vrachtwagens die ieder voorjaar door het land rijden om de eindexamens in dozen op middelbare scholen afleveren. Twee jaar lang hebben tientallen ICTers aan dit project, gerekend, gebouwd, ontwikkeld en getest.

,,Er moet steeds meer geautomatiseerd en gedigitaliseerd worden’’, zegt Jaap Jansma, manager Overheids Datacenter Noord (ODC Noord). Deze organisatie valt onder DUO en beheert het datacentrum in Groningen waar de rekencentra zijn ondergebracht van onder meer de RDW, het CJIB, De Rechtspraak en diverse ministeries. ,,Onze innovatieve overheids-cloud, gebaseerd op open source technologie, wordt door steeds meer overheidsorganisaties ingezet’’, zegt Jansma.

Samen met CJIB en ODC Noord werkt DUO aan een gezamenlijk Java systeem ontwikkelstraat waarin technieken als Continuous Delivery en Containerisation centraal staan. Wat we doen is dat we meer en meer ons eigen vakgebied aan het automatiseren zijn. Daarmee voorkomen we handmatige fouten en blijven we de
groeiende complexiteit overzien. Bij DUO wordt gewerkt in multidisciplinaire teams, In deze zogenoemde BusDevOps-teams werken architecten, ontwikkelaars, testers en de business-mensen samen aan een project. Scherer: ,,Het is dus niet zo dat een ontwikkelaar een jaar aan een product sleutelt, waarna een tester nog eens ontdekt dat het eigenlijk niet werkt. Er wordt gedurende het gehele traject iedere drie weken een werkende versie opgeleverd.’’

Kortom: voor systeemarchitecten, software-ontwikkelaars, infra-beheerders, programmeurs en testers is er meer dan genoeg te beleven in het karakteristieke gebouw in Groningen. ,,De variëteit aan werk die we kunnen bieden is groot,’’ zegt Scherer. ,,Als je wilt kun je hier ieder jaar iets anders doen. Er is werk voor MBO-ers, HBO-ers en WO-ers. Talenten en specialisten. Je krijgt hier alle kansen om je verder te ontwikkelen. Bovendien zijn de secundaire
arbeidsvoorwaarden gewoon goed.’’

Binnen de overheid ontdekken steeds meer partijen dat DUO een betrouwbare en capabele partner is die complexe ICT-uitdaging aankan. ,,Er komt steeds meer werk naar ons toe’’, zegt Jansma. Nu nog werkt DUO met een behoorlijke groep gedetacheerde werknemers. Maar het roer gaat om. ,,We willen kennis behouden,
minder afhankelijk zijn van de markt, kortom: we zoeken continuïteit,’’ zegt Scherer. ,,Daarom willen we het aandeel vaste krachten uitbreiden. We hebben in 2016 50 vacatures vervuld en we zoeken in 2017 nog een keer tegen de honderd mensen.’’

Interesse?
Kijk eens op WerkenbijDUO.nl