EBG goed voor 400 nieuwe banen

De Economic Board Groningen (EBG) claimt over het afgelopen jaar bijgedragen te hebben aan 400 nieuwe banen in Noord- en Midden-Groningen.

EBG wil de econmische groei in het aardbevingsgebied stimuleren. Het heeft daartoe in totaal 100 miljoen euro ter beschikking, waarvan 40 miljoen beschikbaar is als investeringen via het zogenoemde Groeifonds. Er is daarvan tot nu toe in totaal 16,4 miljoen geïnvesteerd in 28 bedrijven en dat bedrag heeft een totaalinvestering van 100 miljoen euro uitgelokt, zo heeft EBG becijferd. Het totale programma van EGB loopt tot eind 2020.

 

Nu oogsten

,,Na een periode van zaaien breekt nu de tijd aan dat we gaan oogsten’’, zegt Marco Smit, samen met Emme Groot bestuurder bij EBG. ,,We hebben tot dusver mooie resultaten geboekt, maar onze impact op het bevingsgebied is gelukkig breder dan het aantal banen waaraan we bijgedragen hebben.’’

Het Groeifonds is een van de meest besproken onderdelen van EBG. Het is een revolverend fonds (de opbrengsten worden opnieuw geïnvesteerd) waar men grotere risico’s durft te nemen. Afgelopen jaar verspeelde EBG veel geld aan de faillissementen van Bert te Hove en Venema Installations. Smit: ,,We gebruiken het geld om zaken van de grond te tillen die er anders niet waren gekomen.’’ Emme Groot vult aan: ,,Als we 95 procent van geïnvesteerde bedrag terugkrijgen, hebben we het niet goed gedaan. Dan hebben we te weinig risico genomen.’’

 

Vijf nieuwe bedrijven

Er zijn allerlei projecten die door EBG worden aangejaagd. De bekendste daarvan zijn Bouw, 5G, ICT, Toerisme, Groene Chemie en Energie. Ook wordt het onderwijs geholpen met ICT-onderricht, wordt er gewerkt aan snel internet, worden ondernemers geholpen en worden evenementen georganiseerd.

Er hebben zich afgelopen jaar veertig bedrijven gemeld die wel interesse hadden zich in het bevingsgebied te vestigen. Daarvan zijn er vijf het afgelopen jaar geland. Ze zijn samen goed voor 188 nieuwe arbeidsplaatsen.

 

Plek voor start-ups

EBG wil ook ondernemerschap in het gebied faciliteren. Er komen in Winsum, Eemshaven en Delfzijl plekken waar start-ups en zzp’ers terecht kunnen en daarnaast komt er op het Chemie Park in Delfzijl een plek voor proeffabrieken. Smit: ,,Het is in feite de missing link tussen de Campus Groningen en het Chemie Park.’’