Eén op de drie blijft zeker tien jaar bij zelfde baas

Ongeveer één op de drie werknemers werkt gemiddeld tien jaar of langer bij dezelfde werkgever. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd.

Vooral mensen die bij het openbaar bestuur en overheidsdiensten werken zijn honkvast. Bijna 60 procent van de krachten daar heeft ten minste het tienjarig ambtsjubileum gevierd. Dit is de enige bedrijfstak waar meer dan de helft van de werknemers langer dan tien jaar voor dezelfde baas aan de slag is. In de horeca en de zakelijke dienstverlening is dit juist het minst vaak het geval.

Het viel het CBS bij het uitzoeken van de meest recente cijfers, die gaan over 2016, tevens op dat die honkvaste werknemers vaker oudere krachten zijn. Ook hebben ze over het algemeen een contract voor onbepaalde tijd.