Eén op de zes werknemers heeft last van verlofstress

Ambitie .nl
10 juli 2017

Nederland gaat de komende weken massaal op vakantie. Maar voor veel werknemers gingen daar maanden van irritaties, stress en discussies over vakantieroosters met collega’s en leidinggevenden aan vooraf. Uit onderzoek van CNV Vakmensen onder bijna tweeduizend werknemers blijkt dat een op de zes werknemers te maken heeft met verlofstress.

 

Puzzel

De grootste problemen doen zich voor rond schoolvakanties als veel werknemers met schoolgaande kinderen tegelijk op vakantie willen en intussen het bedrijf wel moet blijven draaien.

Volgens de vakbond begint het circus van vakantieaanvragen en schuiven voor de zomervakantie vaak al in november, december. ”En dan is er vaak ook nog een werkende partner die in datzelfde circus zit. Het is telkens een puzzel om het weer rond te krijgen”, zegt Piet Fortuin, voorzitter van de werknemersorganisatie.

Volgens de onderzoekers ervaren vrouwen rond het aanvragen van vakantiedagen meer verlofstress dan mannen. Bijna een kwart van de vrouwen heeft “altijd” of “vaak” gedoe rond het regelen van verlof, tegenover 13 procent van de mannen.

 

Geweigerd

De werkgever maakt de uiteindelijke beslissing over de goedkeuring van een verlofaanvraag. Voor een derde van de ondervraagde werknemers geldt, dat er wel eens een vakantie is geweigerd. Vaak gaat het dan om een bezettingsprobleem op de werkvloer.

“Het is logisch dat werkgevers naar de bezetting kijken, maar het lijkt erop dat werkgevers bij het afwijzen van een vakantie zich soms wel erg snel verschuilen achter de zwaarwegende bedrijfsbelangen”, aldus Fortuin.

Het komt ook voor dat werknemers verplicht worden vakantie te nemen, bijvoorbeeld als er tijdelijk te weinig werk is. 42 procent van de ondervraagden heeft dit wel eens meegemaakt. Van deze groep kan ruim de helft (55 procent) er wel begrip voor opbrengen.

Bron: NU.nl/ANP

Geplaatst op: 10 juli 2017

Meer nieuws

Goos Bies Ziekenhuizen kampen met een tekort aan artsen. In het Noorden loopt dat tekort nog harder op. ,,Elk ziekenhuis komt in de...
Bange mensen werken harder dan werknemers die geen enkele angst of respect voor hun baas hebben. Dat stelt organisatieadviseur Peter Fijbes...
Voor de zesde keer in vijf jaar breidt Probo in Dokkum uit. Deze keer komen er een productiehal, een kantoorpand en een logistieke hal bij...
Het personeel van de MediaMarkt in Leeuwarden en Groningen is verrast door een forse ontslagronde. De werknemers zagen dit, net als de...
We vergrijzen met z’n allen. Ook leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs ontkomen daaraan niet. Ze worden ouder en stromen uit...