Eén scholingsadres metaalwerkgevers

Er komt één loket voor bij- en omscholing voor de metaalsector in het Noorden. Opleidingsbedrijf Metaal (OBM) stapt daartoe onderdak bij praktijkcentrum MSO in Groningen.

OBM verzorgt volgens afspraken in de cao voor zowel de klein- als de grootmetaal opleiding, bij- en omscholing. Door de bundeling met het Groninger praktijkcentrum verwacht directeur Peter Janssen te bereiken dat ondernemers in Groningen, Drenthe en Friesland gemakkelijker scholingstrajecten oppakken. ,,Ze hoeven niet langer te zoeken waar ze daarvoor terecht kunnen.’’ Bij de keuze heeft ook de neutrale positie van MSO (Metaal- en Scheepsbouw Opleidingen) een rol gespeeld.

De OBM-cursisten zijn al in dienst van de metaalbedrijven. Ze krijgen vaak een dag per week les. MSO werkt anders. Dit praktijkcentrum verzorgt met regionaal opleidingscentrum Noorderpoort werk-leertrajecten van 22 maanden.

Bedrijven melden er hun vacatures en MSO zoekt er geschikte kandidaten bij die geschoold willen worden in constructiewerk, piping en lassen. Op verzoek van ondernemers worden er tegenwoordig ook kortere scholingstrajecten aangeboden.

MSO is in de jaren tachtig van de vorige eeuw opgericht door Groninger scheepswerven. Door de pieken en dalen in werkgelegenheid in de scheepsbouw heeft MSO zijn werkveld verbreed met de metaalverwerkende industrie in Groningen, Oost-Friesland en de kop van Drenthe. De scheepsbouw neemt nu circa de helft van de opleidingsplekken in, de metaalbedrijven de rest.

De cursisten komen in dienst van de deelnemende bedrijven, verdienen tijdens die periode het minimumloon en hebben na afloop zicht op een baan. De opleiding bestaat vaak uit acht weken les, waarna het geleerde acht weken in praktijk wordt gebracht bij de werkgever, aldus opleidingscoördinator Bert Brals.

MSO leidt nu veertig mensen op terwijl er vijftig geplaatst kunnen worden. ,,We leiden niet op voorraad op. De stand van de economie bepaalt ook hoeveel leerlingen we hebben’’, vertelt collega Jochem Admiraal. MSO werkt met een speciaal door Kentec ontworpen digitaal lesprogramma. Daarmee kunnen de cursisten hun huiswerk doen en toetsen afleggen. Docenten zien onder meer welke lesstof de meeste problemen oplevert.