‘Flexibel werk is er niet om mensen tussen los en vast te houden’

Waarom geven bedrijven nieuwe mensen alleen maar korte flexibele contracten? Is het een vorm van angst? Josien Andringa van startup Templer denkt van niet. Volgens haar is vooral het mkb veel socialer dan gedacht wordt. ‘Maar ze houden de risico’s wel het liefst zo laag mogelijk. Daar moet de flexmarkt op inspelen.’

Momenteel is het zo dat uitzendbedrijven verdienen aan ieder uur dat iemand via hen werkt. Als bedrijven een flexkracht in dienst willen nemen voordat de uitzendtermijn is afgelopen, moet het contract worden afgekocht. ‘En dat werkt in de hand dat de doorstroming nihil is’, aldus Andringa. Gevolg? De motivatie van flexkrachten gaat achteruit en uitzendkrachten krijgen het gevoel dat ze in een uitzichtloze situatie zitten. ‘Ze hoppen van kort contract naar kort contract of komen in de WW. Zonder dat ze iets op kunnen bouwen. Ik vind dat niet de manier. Iedereen wil uiteindelijk het liefst ergens bij horen en zich gewaardeerd voelen.’

Aantrekkelijker en betaalbaarder

Andringa begon vier jaar geleden uit frustratie over deze werkwijze van grote uitzendreuzen, waar ze zelf ook lange tijd bij werkte, vanuit woonplaats Terkaple uitzendstartup Templer. Ze schrapte de dure kantoren en leaseauto’s en automatiseerde grotendeels de werving en selectie. Zo wil ze uitzenden aantrekkelijker en betaalbaarder maken voor het mkb.

Maar belangrijker nog: ze laat haar klanten werknemers kosteloos overnemen. Volgens de onderneemster is de markt groot genoeg om dat te kunnen doen. En het menselijke moet weer een belangrijke rol krijgen. ‘Grote bedrijven nemen tientallen mensen tegelijk aan en zien wel wat werkt. Zo gaat het bij kleinere bedrijven niet: die kijken naar mensen die ze nodig hebben. Maar die slag is in een groot deel van de uitzendbranche nog niet gemaakt.’

Daardoor wordt volgens Andringa de flexmarkt niet gebruikt waarvoor die bedoeld is. ‘Flexibel personeel kan je gebruiken om een piek op te vangen of als opmaat naar vast werk. Niet om mensen in een tussenfase tussen los en vast te houden.’

Macht bij uitzendbedrijven

Uiteindelijk gaat het om een herverdeling van macht. ‘Die moet niet langer bij de uitzendbedrijven liggen, maar bij de werkgevers en werknemers’, zegt Andringa. ‘Zij moeten samen bepalen hoe ze hun relatie opbouwen. Het moet gelijkwaardig worden. Mensen moeten zelf kunnen kiezen hoe ze werken. Het uitzendbureau is daarin niet meer dan een faciliterende schakel.’

De machtsvraag gaat alleen maar meer spelen, verwacht Andringa nu er door de platformeconomie nog veel lossere arbeidsverhoudingen zijn ontstaan. ‘Als je via Uber of Deliveroo werkt, heb je helemaal geen invloed meer. Zij bepalen en als werknemer krijg je daar bijna geen bescherming voor terug. Moeten we dat wel willen?’

Bron: Leeuwarder Courant