Flexwerk niet ongezond, maar kan wel bijdragen aan bestaande gezondheidsklachten

Werknemers met een flexibel contract voelen zich niet ongezonder dan werknemers met een vast contract. Dat blijkt uit een langlopend onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Indirect kan tijdelijk werk wel bijdragen aan toenemende gezondheidsklachten. 

Het CBS vroeg tussen 2007 en 2017 aan 112.000 mensen tussen de 20 en 65 jaar hoe gezond zij zich voelen. Het doel was om te achterhalen of flexwerk leidt tot meer stress en een slechtere gezondheid, zoals vaker beweerd wordt.

Voormalig topambtenaar en oud-lid van de Raad van State Hans Borstlap waarschuwde het kabinet onlangs over de ‘doorgeslagen flexibilisering’. In een interview met deze site noemde Borstlap flexibilisering zelfs ‘de nieuwe sociale kwestie van deze tijd’. En ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleitte voor het terugdringen van flexwerk vanwege de nadelige gevolgen.

Bij flexwerken gaat het om een kwetsbare groep

Thijs Bol, Onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam
De nadelige gezondheidseffecten lijken echter mee te vallen, constateert het CBS. De gezondheid van mensen met flexibel werk blijkt zich op ongeveer dezelfde manier te ontwikkelen als die van mensen met een vast contract. Van de flexwerkers ging 53 procent zich na verloop van tijd minder gezond voelen. Bij mensen met een vaste baan ligt dit percentage zelfs een fractie hoger, op 54 procent.

Volgens Thijs Bol, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, staan de resultaten van het CBS-onderzoek niet in contrast met de adviezen om flexwerk terug te dringen. ,,De commissie-Borstlap stelt dat het bij flexwerken om een kwetsbare groep gaat. Dat blijkt ook uit het onderzoek van CBS’’, zegt Bol. ,,De groep flexwerkers bestaat voor een groot deel uit mensen die kampen met fysieke of mentale gezondheidsklachten. Daar komt zo’n flexibel contract bovenop, dus krijg je te maken met een opeenstapeling van nadelige effecten in het leven. Het flexibele contract is weliswaar niet de directe aanleiding voor gezondheidsklachten, maar het wordt er zeker niet beter op, Het kan zelfs zijn dat gezondheidsklachten aanhouden of toenemen omdat de flexwerker geen stabiliteit heeft.’’

Vrouwen negatiever

Opvallend aan het onderzoek is ook het verschil tussen werkenden uit de uiteenlopende categorieën. ,,Over het algemeen zijn vrouwen negatiever over hun gezondheid dan mannen. Ook bevinden vrouwen zich vaker in een onzekere werksituatie’’, schrijft het CBS. Lageropgeleiden en ouderen voelen zich vaak minder gezond dan jongeren en middelbaar en hoogopgeleiden.

Verder blijkt dat werklozen zich minder gezond voelen dan werkenden, maar dat de verschillen in die groep ook weer groot zijn. Maar hoewel ze zich gemiddeld genomen minder gezond voelen, zijn er ook werklozen die hun gezondheid juist heel positief beoordelen. Die laatste groep vindt volgens het CBS ook sneller een baan dan de groep werklozen die zich minder gezond voelen.

Daar komt bij dat ruim 40 procent van de groep werklozen met een ‘uitstekende gezondheid’na verloop van tijd alsnog een baan vond. Van de groep werklozen met een ‘slechte gezondheid’ vond maar 7 procent een baan.

Bron: ad.nl