Flexwerkers en zzp’ers meer zekerheid nodig

We verdienen met z’n allen te weinig. Dat geldt vooral voor zzp’ers en flexwerkers. Meer zekerheid is nodig. De economie draait als een tierelier en toch profiteren weinigen daarvan. De Nederlandsche Bank (DNB), het Centraal Planbureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) trekken aan de bel. De inkomens van zzp’ers en mensen in deeltijd- en flexbanen liggen gemiddeld lager dan de lonen van vaste werknemers.

Dat is niet goed voor de economie. Vooral de onderkant van de arbeidsmarkt – waar werknemers vaak tijdelijke contracten krijgen of noodgedwongen zzp’er zijn – profiteert niet van de groei, waardoor de kloof tussen groepen groter wordt.

Peter Hein van Mulligen, econoom van het CBS, wijst erop dat het inkomen per hoofd van de bevolking sinds 2001 is gedaald. ,,Dat merken Nederlanders. Hun inkomen is lager, terwijl de de economie is gegroeid.”

‘Leven op pauze’

Als lonen niet genoeg stijgen, geven mensen minder uit. Ook is er dan te weinig inflatie. Daardoor kan de rente niet stijgen en verdienen pensioenfondsen en verzekeraars minder. Dat de lonen en bestedingen achterblijven, komt vooral door de flexibilisering. Een derde van de Nederlandse beroepsbevolking is flexwerker of zzp’er.

,,Flexen is slecht voor innovatie, mensen lopen onverzekerd rond en grote beslissingen worden uitgesteld”, zegt arbeidspsycholoog Fabian Dekker. ,,De werkdruk gaat omhoog door de onzekerheid, plus de zorg die er is over ontslag. En je kunt minder plannen, wat ook weer onzeker maakt. Je moet je leven als het ware op pauze zetten.”

Monique Kremer, onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), spreekt over ‘flexisme’: vooral mensen met een tijdelijk contract voelen geen erkenning en zij worden benadeeld ten opzichte van vaste medewerkers.

,,Er wordt minder in je geïnvesteerd. Je krijgt geen scholing, geen afscheidsfeestje, geen kerstpakketten en je mag niet meebeslissen over de koers. Dan kun je het gevoel krijgen dat je er niet toe doet. ,,Terwijl mensen die maar kort ergens zijn, juist zien hoe dingen beter kunnen.”