FNV: Banenverlies door te streng Nederlands klimaatbeleid

De FNV vreest verlies van banen in de industrie en de metaalsector doordat Nederland een strenger klimaatbeleid voert dan de overige EU-lidstaten. Dat schrijft de vakbond aan de fracties in de Tweede Kamer.

Kosten doorberekenen

Het kabinet wil volgend jaar stoppen met de compensatie voor de hoge elektriciteitsrekening die energie-intensieve bedrijven ontvangen. Het geld is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten die energieproducenten aan gebruikers doorberekenen voor de rechten om CO2 uit te stoten.

De EU staat deze compensatie toe om te voorkomen dat het zogeheten ETS-systeem (dat CO2-uitstoot duur moet maken en zo terugdringen) ten koste gaat van de concurrentie met andere werelddelen met minder streng milieubeleid. Voorwaarde is wel dat de bedrijven die de compensatie krijgen aantoonbaar hun best doen om te verduurzamen. Nederland stopt nu als enige lidstaat met de compensatie, aldus de FNV.

Bedrijven kwetsbaarder

Daardoor worden energie-intensieve bedrijven in ons land volgens de vakbond niet alleen kwetsbaarder op de wereldmarkt, maar ook ten opzichte van concurrenten binnen de EU. De vakbond benadrukt de klimaatdoelen van Parijs te steunen. ,,Wij zijn voor vergroening van de industrie en niet voor het verslechteren van het vestigingsklimaat voor de industrie. Wij willen een gelijk speelveld behouden en daarmee onze werkgelegenheid beschermen”, aldus de FNV.

In de brief aan de Tweede Kamer dringt de vakbond erop aan dat besluit terug te draaien. De vakbond wijst erop dat de energieprijs sowieso hoog is doordat de kosten voor de energietransitie worden doorberekend in extra heffingen voor de gebruikers. ,,Daardoor verslechtert de concurrentiepositie en komen bedrijfsresultaten onder druk te staan. De bedrijven kunnen dan weinig anders doen dan zelf grote kostenreducties doorvoeren. Dat zal uiteraard gevolgen hebben voor de werkgelegenheid”, aldus de FNV.

Optocht van Farmsum naar Eemshaven

De vakbond protesteert woensdag op een reeks plaatsen in het land tegen het einde van de compensatieregeling, waarvoor dit jaar nog 179 miljoen euro beschikbaar is. De FNV houdt vanaf twaalf uur een demonstratieve optocht van auto’s van Farmsum naar de Eemshaven, waar demonstratief de vlaggen van de gedupeerde bedrijven worden getoond.

De noordelijke FNV-bestuurders Albert Kuiper en Joosje de Lang stelden vorig jaar al dat het wegvallen van de compensatie veel bedrijven in Noordoost-Groningen treft, waaronder Damco Aluminium, ESD SIC (beide in Delfzijl), NEC Electric Glass Fiber (Westerbroek) en de noordelijke kartonfabrieken. Het wegvallen van de compensatie zou volgens hen zo’n 2000 tot 2500 directe en indirecte banen kunnen kosten.