Foto’s op bedrijfsevents: zomaar schieten en publiceren?

De periode rondom kerst en oud en nieuw wordt door organisaties veel gebruikt voor een feestje. Kerstborrel hier, nieuwjaarsreceptie daar. Na die tijd worden vaak foto’s van de aanwezigen volop gedeeld op de website van het bedrijf en/of hun social media-kanalen. Daar zitten tegenwoordig wat regels aan. Mag een bedrijf die gezellig ogende foto’s zomaar delen?

Liesa Boghart van advocatenkantoor time/lex geeft aan dat een werkgever bij het nemen en gebruiken van foto’s van personen rekening moet houden met (1) het recht op afbeelding van de betreffende persoon, (2) de verplichtingen bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) en (3) het auteursrecht van de fotograaf.

‘Wat betreft het nemen van foto’s van de aanwezigen op bedrijfsevenementen is het zo dat ieder van ons een recht op afbeelding (oftewel portretrecht) heeft. Dit recht houdt in dat voor het nemen van elke menselijke afbeelding, evenals voor het gebruik daarvan, toestemming vereist is van de afgebeelde persoon.’

Dat betekent dus dat zodra de fotograaf op het bedrijfsfeest een foto wil nemen van een aanwezige, deze persoon daarvoor expliciet zijn of haar toestemming met geven. Belangrijke kanttekening is dat het hier enkel gaat om een foto waarop het personeelslid herkenbaar is. Daarbij moet gedacht worden aan een close-up of een geposeerde foto. Bij sfeerbeelden zonder veel focus is het dus niet nodig om toestemming te hebben van alle personen in beeld.
 

Toestemming voor publicatie

Bij het (her)gebruiken van de foto’s is wederom de toestemming nodig van de afgebeelde personen. Voordat de foto’s bijvoorbeeld via het intranet of social media worden gedeeld, is het nodig om te checken of ieder personeelslid zijn of haar toestemming gaf voor dat specifieke gebruik. ‘Alleen als de foto wordt gebruikt voor iets dat noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering is deze toestemming niet nodig. Een voorbeeld hiervan zijn de pasfoto’s voor toegangsbadges. In deze gevallen kan de organisatie een beroep doen op het gerechtvaardigd belang van de onderneming.’ Ook hierop is echter een uitzondering. ‘Als de foto’s worden aangewend voor commerciële doeleinden is wél toestemming van de afgebeelde persoon vereist.’

Boghart vervolgt: ‘In ieder geval is het zo dat het (her)gebruiken van de afbeelding van een persoon een “verwerking” uitmaakt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zodat de betrokken persoon voldoende geïnformeerd moet worden over het doel waarvoor de foto’s genomen worden, de periode waarin de foto’s worden bewaard, het recht om de foto te laten wissen…’.
 

Auteursrecht

Ten slotte is er nog het auteursrecht van de fotograaf. De fotograaf moet zelf zijn of haar toestemming geven voor het gebruik van zijn of haar foto’s, al dan niet via een licentievergoeding. Ook niet-beroepsmatige fotografen genieten auteursrechten op de originele foto’s die door hen zijn gemaakt.

Boghart geeft aan dat een organisatie dus best kan verifiëren of het privacy beleid van de onderneming in lijn is met het recht op afbeeldingen en de AVG, en of de auteursrechten van de bedrijfsfotograaf voldoende gerespecteerd zijn. Een korte checklist waar de vier hierboven genoemde punten naar voren komen kan helpen.

Bron: time.lex & Jobat.be