Friese 50-plussers weer aan de bak

Steeds meer 50-plussers vinden weer een baan. Sinds februari is sprake van een stijgende lijn. Landelijk nam het aantal 50-plussers met een WW-uitkering sinds die maand af met 6 procent.

In Friesland gaat de daling het hardst. Tot oktober was sprake van een afname met 13 procent van het aantal verstrekte WW-uitkeringen aan 50-plussers, zo blijkt uit de zogeheten barometer van uitkeringsinstantie UWV.

Dit is vooral toe te schrijven aan de stevig aantrekkende bouw, een sector die in Friesland goed is vertegenwoordigd. Mannen profiteren sterker van het herstel van de arbeidsmarkt dan vrouwen.