Geklets, harde ringtones en luide telefoongesprekken irritaties op de werkvloer

Geklets van collega’s, harde ringtones en luidruchtige telefoongesprekken worden als irritant gezien, in open kantoorruimtes en kantoortuinen. 59 procent van de werknemers heeft hier last van. dat blijkt uit een onderzoek door PanelWizard, in opdracht van Specsavers.

Hetzelfde aantal respondenten geeft aan productiever te zijn in een ruimte met minder geluid, 56 procent zegt dan minder fouten te maken. Een goede akoestiek staat evenwel niet vaak bij werkgevers op de agenda.

Van de respondenten zegt 67 procent meerdere keren per dag gestoord te worden door geluid uit de omgeving. Dat kan leiden tot concentratieproblemen, frustratie, een onrustig gevoel, vermoeidheid en hoofdpijn.

Een op de tien werkgevers zegt aandacht te besteden aan de akoestiek bij de inrichting van het kantoor. ,,Dit terwijl ruim de helft van de werknemers (55 procent) de geluidshinder wel eens heeft aangekaart. In 45 procent van de gevallen is er vervolgens geen actie ondernomen”, staat in het onderzoek.

Jeroen Megens, specialist bouwakoestiek bij LBP|SIGHT, erkent het probleem. ,,Een gezonde werkomgeving is een steeds belangrijker onderwerp voor bedrijven. Akoestiek is hierbij echter vaak een ondergeschoven kindje, zoals ook blijkt uit het onderzoek. Het is ongrijpbaar en vergt specialistische kennis. Daarnaast zijn de verschillen tussen kantoren en werkplekken groot, waardoor niet één geschikte oplossing is. Ook is niet iedere organisatie even goed geschikt voor het werken in een open kantooromgeving. Er moet vooraf goed naar het type organisatie worden gekeken en daarop moet de akoestiek van het kantoor worden afgestemd om zo de geluidshinder tot een minimum te beperken.”