Goede arbeidsmarktkansen voor mbo’ers, deel doet echter ‘kansloze’ opleiding

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebben uitstekende kansen op de arbeidsmarkt. Door de groeiende economie en de grote aantallen vacatures is hun positie op de arbeidsmarkt voor de komende jaren sterk verbeterd in vergelijking met drie jaar geleden.

Toch zijn er nog steeds bijna 100.000 studenten (op een totaal van ca. 500.000) met slechte vooruitzichten voor de komende vijf jaar, en 140.000 studenten die worden opgeleid voor een beroep met hoge kans op automatisering of robotisering in de komende tien à vijftien jaar.

Dat blijkt uit onderzoek van Arbeidsmarktkansen.nl en Intelligence Group. Voor alle 455 beroepsopleidingen in het mbo is berekend wat de kansen op de arbeidsmarkt zijn door vraag (vacatures) en aanbod (werkzoekenden, actieve en latente zoekers) per opleiding, regio en ervaringsniveau met elkaar te vergelijken, inclusief de verwachte ontwikkelingen voor de komende vijf jaar.
 

Opleiding met slechte arbeidsmarktkansen

Bijna 92.000 studenten volgen een opleiding met slechte kansen op de arbeidsmarkt. Onder de opleidingen met de minste kansen bevinden zich onder meer Medewerker human resource management (HRM), Juridisch-administratief dienstverlener, Pedagogisch medewerker en Acteur. (Bekijk hier de volledige top 20).

Opvallend is dat in de top 20 van opleidingen met de minste kansen zes ICT-gerelateerde functies zitten (incl. gamedeveloper). Dat komt omdat die functies op mbo-niveau in hoog tempo verdwijnen door de toepassing van cloudservices, kunstmatige intelligentie en standaardpakketten voor de ontwikkeling van websites en apps. Diezelfde ontwikkeling heeft op hbo-niveau juist geleid tot een sterke toename van de werkgelegenheid.

De opleidingen met de beste arbeidsmarktkansen zijn Allround lasser, Logistiek teamleider, Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart SW6, Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie en Technicus elektrotechnische systemen. (Bekijk hier de volledige top 30).
 

Verschillen per ROC

Ook per ROC zijn er grote verschillen tussen toekomstige kansen op de arbeidsmarkt, uiteraard afhankelijk van het pakket opleidingen dat ze aanbieden: hoe meer techniek hoe beter ze scoren, hoe meer sociaal- en pedagogische opleidingen hoe slechter ze scoren. 

De top vijf ROC’s met gemiddeld voor alle studenten zeer goede kansen op de arbeidsmarkt bestaat uit Regio College Zaanstad, MBO Amersfoort, ROC van Amsterdam, ROC Horizon College en Hoornbeeck College. (Bekijk hier de volledige top 10 van ROC’s).
 

Rotobisering

Voor de langere termijn zal een derde van alle mbo-studenten de gevolgen van robotisering en automatisering gaan merken. Het gaat om 140.000 studenten van wie het toekomstige beroep een grote kans heeft te verdwijnen. De beroepen met de grootste kans op robotisering zijn Baliemedewerker, (Junior) accountmanager, Commercieel medewerker, Medewerker fotografie en Assistent-manager internationale handel. (Bekijk hier de volledige top 10).