Groot personeelstekort dreigt voor kinderopvang

De kinderopvang dreigt vanaf volgend jaar met enorme personele problemen geconfronteerd te worden. Vanwege nieuwe kwaliteitseisen die vanaf 2019 in werking treden, wordt er volgens een studie van ABN AMBRO een tekort van ruim 2.500 mensen verwacht.

Mensen die werkzaam zijn in de kinderopvang mogen vanaf volgend jaar nog maar maximaal drie kinderen onder hun hoede hebben. Momenteel zijn dat er nog vier. Gevolg is dat instellingen dus op zoek moeten naar extra mensen, omdat ze met het huidige aantal in de nieuwe situatie niet dekkend zouden zijn voor alle kinderen.
 

Moeilijk vervulbare vacatures

Wat het naderende probleem nog groter maakt, is dat het momenteel al moeilijk is om alle vacatures binnen de kinderopvang vervuld te krijgen. Vooral in de grote steden zijn er op dit moment al tekorten. Twee jaar geleden kwamen er per maand ongeveer 225 nieuwe vacatures per maand bij. Inmiddels ligt dit aantal op gemiddeld 450 nieuwe vacatures.
 

Hogere prijzen

ABN AMRO verwacht dat de problemen uiteindelijk gaan leiden tot hogere prijzen. De instellingen zullen de personeelskrapte gaan doorberekenen en zo meer vragen dan de maximale vergoeding die ouders ontvangen om de opvang voor hun kinderen te betalen. Als mogelijke oplossingen noemt de bank onder meer dynamische tarieven, waarbij de daluren in de opvang aantrekkelijker gemaakt worden.

Bron: Nu.nl