Haven van Harlingen: duurzame groei levert nog meer werk

Modernste visserijhaven van Nederland, groeiend energie en logistiek knooppunt, meer toeristische verblijfsrecreatie. Havenbedrijf Port of Harlingen faciliteert en stimuleert duurzame werkgelegenheid in en rond de haven van de stad aan het Wad. Directeur Paul Pot over het belang van duurzaam groeien.

„De haven van Harlingen biedt nu al werk aan zo’n drieduizend mensen, waarvan 1.500 direct bij zo’n 170 bedrijven in de haven. De 1500 overige mensen werken bij toeleveranciers en dienstverleners. We zijn thuishaven van Doeksen voor de ferry’s naar Terschelling en Vlieland. We hebben de modernste visservloot en -haven van Europa die kan uitgroeien naar de meest duurzame van Europa. We bieden ook onderdak aan de grootste bruine vloot van Nederland. De haven van Harlingen betekent diversiteit in werk, dus daar hoef je de dijk niet voor over zeggen we hier. Superjachtbouw en scheepswerven, visverwerking en in- en exportbedrijven, op  en overslagbedrijven, koel- en vrieshuizen. Bedrijven in de haven maken prefab woningen en leveren grondstoffen voor de bouw, of leveren zout, zand, grind, beton en groene energie.”

Duurzame werkgelegenheid
“Port of Harlingen stuurt als zelfstandig havenbedrijf op meer en op duurzame werkgelegenheid. We doen dat door te zorgen voor betere faciliteiten en infrastructuur en door het aantrekken van bedrijven met een duurzame missie. We ontwikkelen de komende jaren vrijkomende grond in de haven. We proberen die in te zetten voor duurzame bedrijvigheid en projecten in de energietransitie. Je kunt denken aan bedrijven die iets doen met windparken op zee of het ontmantelen van oude installaties van boorplatforms. Of bedrijven die doen in productie, opslag en overslag van waterstof, LNG en groengas. Zo kunnen we binnen de bestaande ruimte in de haven zorgen voor meer èn duurzame werkgelegenheid.”

Meer vervoer over het water
„Ook de bedrijven in de haven verduurzamen. De visserij heeft betere schepen en vangsttechnieken. De baggeraars hebben schonere motoren en brandstoffen en maken gebruik van nieuwe innovatieve baggertechnieken die minder belastend zijn voor de Waddenzee. We gaan in het nieuwe jaar bedrijven in ons achterland actief benaderen om minder over de weg en meer over water te vervoeren. Dat versterkt de logistieke betekenis van Harlingen als draaischijf van de Ports of Fryslân met Drachten en Heerenveen. De wil is er, ook bij de provincie. Denken en doen in een betere balans tussen ecologie en economie levert de haven van Harlingen duurzame groei en meer werkgelegenheid.”

Waddenpromenade krijgt facelift
“We zijn ook iets heel zichtbaars aan het doen. We hebben het havengebouw en restaurant aangekocht. Dat knappen we op. Al onze kantoorruimte zit straks samen in de karakteristieke toren aan de waddenpromenade. Voor het voormalige restaurant studeren we op een nieuwe functie. Die wordt toeristisch, recreatief en beleving. We willen gebruik maken van de aantrekkingskracht van de historische havenstad Harlingen en de Waddenzee. De potentie en de zichtbaarheid van de promenade kan beter, er moet meer ‘loop’ zijn voor de dagjesmens en inhoud om voor te blijven. Verblijfsrecreatie biedt kansen. Harlingen kan zich nog sterker profileren door goede voorzieningen te realiseren. De campagne Welkom aan Zee is een goed gezamenlijk begin en geldt wat mij betreft zeker ook als uitnodiging voor bedrijven met groene ambities.”