Hbo-v studenten onder voorwaarden wél geïnteresseerd in ouderen zorg

Hbo-studenten Verpleegkunde willen wel degelijk werken in de ouderen zorg. Alleen moet het werk dan wel op hbo-niveau zijn en dienen de arbeidsomstandigheden gunstig te zijn. Betere stageplaatsen in de ouderenzorg voor hbo-v studenten werken drempelverlagend, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL.

Werken in de ouderenzorg heeft op dit moment een slecht imago bij hbo-opgeleide verpleegkundigen. Verpleegkundigen met een hbo-v opleiding blijken lastig te interesseren voor een overstap naar de zorgsector. Slechts 15% van de hbo-opgeleide verpleegkundigen die nu elders werken heeft een positief beeld van de intramurale ouderenzorg. Ruim de helft van hen (57%) vindt werken in deze sector onaantrekkelijk.

Een kwart (26%) noemt het werken met cliënten met afnemende cognitieve en communicatieve vermogens onaantrekkelijk. Ook de arbeidsomstandigheden, en in het bijzonder de personele bezetting en het salaris, vinden hbo-opgeleide verpleegkundigen die elders werken onaantrekkelijk. Deze negatieve cijfers zijn een probleem, gezien er meer hbo-opgeleide verpleegkundigen nodig zijn in de intramurale ouderenzorg om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
 

Studenten positiever

De hbo-verpleegkunde studenten lijken positiever over de intramurale ouderenzorg dan de hbo-opgeleide verpleegkundigen. Bijna de helft (42%) heeft een positief beeld van de sector. Een belangrijke pijler binnen de beeldvorming van de studenten is hun stage in de intramurale ouderenzorg . Deze had vaak een positieve invloed. Drie op de tien ondervraagde hbo-v studenten (29%) staat welwillend tegenover de gedachte om na het afstuderen in de intramurale ouderenzorg te gaan werken.
 

Goede stategeplaatsen

Om ook echt gebruik te kunnen maken van de belangstelling van studenten zijn kwalitatief betere stageplaatsen nodig. Ruim de helft van de ondervraagde hbo-v studenten (53%) vindt dat zij tijdens de stage geen goed beeld kregen van het werk van de hbo-opgeleide verpleegkundige in de intramurale ouderenzorg. Meer dan een derde (37%) vindt dat school voldoende aandacht besteedt aan het werk in de intramurale ouderenzorg. Deze resultaten duiden erop dat de kwaliteit van de stageplaatsen en de voorbereiding daarop vanuit school beter kunnen.

Het zijn niet alleen de studenten die deze geluiden laten horen. Ook de verpleegkundigen die in de intramurale ouderenzorg werken geven aan dat de kwaliteit van de stageplaatsen verbetering behoeft: slechts 39% vindt dat hun organisatie kwalitatief goede stageplaatsen voor hbo-v studenten heeft.

Bron: NIVEL