Helft van de werkgevers heeft medewerkers met schulden in dienst

Meer dan de helft van de werkgevers heeft medewerkers met problematische schulden in dienst. Een probleem voor die bazen én collega’s.

Allemaal veilige gespreksonderwerpen tijdens de lunchpauze. Maar vertel je ook over die nare dreigbrief van een incassobureau, of dat het water is afgesloten omdat je de rekening niet kon betalen? Veel werknemers met schulden proberen dit verborgen te houden voor hun baas en collega’s.

Schuldhulp

Anne den Hartog adviseert bedrijven en de overheid hoe zij schuldenaren kunnen herkennen en helpen. Hij vindt dat verzwijgen onverstandig. Zijn ervaring: het is al lastig genoeg om goede schuldhulp te vinden, je baas kan je juist helpen. ,,Jullie hebben hetzelfde belang: namelijk dat de financiële problemen zo snel mogelijk worden opgelost.”

Als HR-leidinggevende bij de politie zag hij dat schuldenaren een risico kunnen vormen. Ze functioneren vaak minder goed door stress. Ze melden zich vaker ziek. Bovendien: als er loonbeslag wordt gelegd, betekent dat extra werk voor de baas. Daarnaast is het risico op diefstal groter en is de medewerker vatbaarder voor omkoping of chantage. ,,Mensen met grote financiële problemen zijn vaak radeloos, en een kat in het nauw maakt rare sprongen”, zegt Den Hartog.

Alert zijn

Hoeveel werknemers problematische schulden hebben, is niet bekend. Wel is de schatting van het Nibud dat 62 procent van de werkgevers medewerkers in dienst heeft met financiële problemen. En een werknemer met schulden kost de baas zo’n 13.000 euro extra per jaar.

Alle reden om alert te zijn, vindt Den Hartog. Maar hoe? Volgens de expert zijn er signalen. ,,Iemand die nooit trakteert, kan schulden hebben. Zeker als hij ook nooit meedoet aan bedrijfsuitjes omdat hij ‘geen oppas kan krijgen’. Maar denk ook aan degene die nooit luncht, omdat hij dan liever een frisse neus haalt.

Of bij een collecte altijd nét zijn portemonnee is vergeten. Werknemers met schulden willen bovendien vaker overwerk verrichten. Een kort lontje, stress of een slechte concentratie, kunnen ook duiden op schulden.”

Advies

Het advies van Den Hartog is om open het gesprek aan te gaan met dergelijke collega’s. ,,Je kunt gewoon eens vragen of thuis alles goed gaat. En probeer de collega te bewegen zijn problemen te melden bij de leidinggevende, zodat die ook kan helpen.”

Dat hoeft niet per se goed uit te pakken, geeft hij toe. Zo kan een werkgever besluiten iemand van bepaalde taken af te halen, zoals een winkelmedewerker die niet meer achter de kassa mag zitten. Of schulden een reden kunnen zijn voor ontslag? In uitzonderlijke gevallen wel; als de schulden negatieve invloed hebben op iemands werk en hij weigert ze op te lossen. Of als een werknemer keer op keer loonbeslagen ontvangt.