Herstel sector beroepsgoederenvervoer – Meer vacatures voor chauffeurs

Het gaat steeds een beetje beter met de transportsector. Uit de ‘Arbeidsmarktrapportage beroepsgoederenvervoer over de weg en logistiek 2016’ door Sectorinstituut Transport en Logistiek blijkt dat een verder herstel van de sector in 2016 heeft doorgezet.

De omzet groeit, het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs neemt toe, het aantal failissementen blijft dalen en het aantal chauffeurs zonder werk neemt af. Er worden zelfs tekorten verwacht op de arbeidsmarkt, met name in de logistiek. In 2015 verwachtte 23 procent van de bedrijven meer openstaande vacatures te hebben. In 2016 gaat het om 46 procent.

Logistiek

Er zal de komende jaren niet alleen meer vraag zijn naar chauffeurs. Doordat er meer aandacht komt voor ketensamenwerking en logistieke planning ontstaat er meer vraag naar mensen met een hogere logistieke functie zoals logistiek manager en planner. 

Aanbod

Vraag en aanbod zal de komende jaren steeds verder uit elkaar komen te liggen. In de logistiek wordt verwacht dat de arbeidsvraag stijgt met 7 procent en in het beroepsgoederenvervoer met 5,5 procent. Het aanbod daarentegen stijgt respectievelijk met 2,6 en 2 procent. Dit heeft verschillende oorzaken. De economie trekt aan, er is sprake van vergrijzing en er is minder instroom vanuit het onderwijs.

bron: deondernemer
foto: pexels